Страните членки в ЕС постигнаха споразумение за по-амбициозни цели по отношение на възобновяемата енергия до 2030 г.

Шведското председателство на Съвета на Европейския съюз съобщи в Twitter, че е постигнато предварително политическо споразумение по политиката за възобновяема енергия, която е ключов стълб в плановете на блока за борба с изменението на климата и зависимостта от руски изкопаеми горива.

Според документа, до 2030 г. страните в ЕС ще трябва да получават 42,5% от енергията си от възобновяеми източници като вятър и слънце.

До този момент целта беше към 2030 г. ЕС да произвежда 32% от потребяваната енергия от възобновяеми източници.

В публикация на германския депутат в ЕП Маркус Пипер в Twitter, той съобщи, че "По-амбициозната" Директива за възобновяема енергия включва нова обвързваща цел от 42,5% за 2030 г. спрямо предишната обвързваща цел от поне 32%.".

Политическата сделка сега трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и страните от ЕС, преди да може да се превърне в закон.

ЕС заяви, че се стреми да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. В средносрочен план целта е нетните емисии на парникови газове да бъдат намалени с поне 55% до 2030 г., което ЕС нарича своя план "Fit for 55". Пакетът "Fit for 55" беше представен за първи път през юли 2021 г. и има за цел да приведе законодателната рамка на ЕС в областта на климата и енергетиката в съответствие с целта за неутралност на климата до 2050 г., припомня CNBC.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна от февруари 2022 г. и последвалата енергийна криза промениха из основи енергийния пейзаж в региона през последните месеци. ЕС пое ангажимент да се откаже от руските изкопаеми горива до 2027 г. в отговор на военните действия на Владимир Путин в Украйна.

Евростат: През 2022 г. ЕС премахна зависимостта си от руския петрол Най-големите доставчици на суров петрол в ЕС са САЩ, Норвегия и Казахстан Изследване, публикувано в края на февруари от независимия енергиен мозъчен тръст Ember, показа, че прогнозният темп на инсталиране на т.нар. чисти енергийни технологии в ЕС е на път да надхвърли очакванията на пакета "Fit for 55".

Анализаторите от Ember предупредиха, че ЕС рискува да "убие инерцията" на своя енергиен преход, като се придържа към ниска цел. Изгарянето на изкопаеми горива, като въглища, нефт и газ продължава да бъде основният двигател на климатичната криза.