В условията на забавяне на икономиката започват ли работодателите да възвръщат предимството си в преговорите с кандидатите за работа? Този въпрос задава CNN в свой анализ на тенденциите на пазара на труда и добавя:

“Заплащането, разбира се, винаги е важен аспект, но след пандемията се налага да се промени и гледната точка към въпроса за това колко време работодателите искат хората да работят на място в офиса и колко са склонни да им позволят това да се случва от разстояние”.

Сайтът на телевизията цитира последни данни на Бюрото за трудова статистика на САЩ (BLS), според които едва 27,5% от предприятията от частния сектор съобщават, че служителите им са работили от вкъщи или от друго отдалечено място през част от времето или през цялото време между 1 август и 30 септември 2022 г.

С други думи, 72,5% от организациите от частния сектор в САЩ заявяват, че нямат служители, които да работят от разстояние. За сравнение, през юли-септември 2021 г. този процент е 60.


Работодатели губят търпение заради празните бюра в офисаВсе повече мениджъри искат от служителите си да работят в офиса

В предприятията от частния сектор работят по-голямата част от хората в САЩ, а според изследователския център Pew 61% извършват дейности, които няма как да се случват дистанционно. Резултатите от проучването на BLS също така не измерват възможностите за дистанционна работа при работодателите от федералната, щатската и местната администрация, в организациите с нестопанска цел или сред самостоятелно заетите лица.


Не на последно място, проучването интерпретира отговорите на респондентите от гледната точка на официалните политики за дистанционна работа на дадена компания, което изключва възможността някои служители понякога да работят неофициално от разстояние, а това се случва, акцентира CNN.

Затова и по-горе посочената ставка от 72,5% търпи критики от страна на много изследователите с оглед на техните собствени наблюдения.

Тези, които могат, го правят

Икономистът от “Станфорд” Никълъс Блум заявява пред CNN, че му е трудно да приеме констатацията на BLS за 72,5%, тъй като, според него, респондентите са разбрали погрешно още първия въпрос на проучването, който гласи: "Работи ли някой от служителите на вашето работно място в момента от разстояние и в какви граници?".

Но като оставим настрана семантичните проблеми, посочва CNN, изненадата от констатацията на BLS показва, че все още няма стандартен и общоприет начин за измерване на пълния обхват на дистанционната работа в света след пандемията.

Други проучвания и изследвания на трудовите ангажименти на служители от всички сектори, а не само от частния, показват, че работата от разстояние за тези, чиито задължения го позволяват, остава често срещана и след пандемията.

Хибридната работна среда изисква нови методи за оценка на служителитеКомпаниите трябва да са реалисти - традиционните начини на оценка вече не работят

Изследователският център Pew, например, установява в национално представително проучване на пълнолетни работещи в САЩ, проведено през февруари, че 41% от заетите с дейности, подходящи за дистанционна работа, работят на хибриден график.

През януари миналата година този процент е бил 35%.

Сред респондентите, които са на хибриден график и не са самостоятелно заети, 63% заявяват, че работодателят им изисква от тях да посещават работното си място с известна регулярност, а 59% - че обикновено работят от дома си три или повече дни в седмицата.

Това предполага, че стремежът на водещи американски работодатели като Disney, Amazon, Apple, както и много банки на Уолстрийт, да накарат служителите си да се върнат в офиса три или повече дни в седмицата може да не е довел до желаните резултати, посочва CNN.

По друг начин казано, хибридният работен график остава жизнеспособна алтернатива и след края на пандемията.