Продължаващата трансформация на групата донесе на UniCredit най-добрите резултати за първо тримесечие в цялата ѝ история и девето по ред тримесечие на ръст, съобщават от банката.

Стратегическият план UniCredit Unlocked дава устойчиви резултати и печеливш растеж: 2.1 млрд. евро нетна печална, 20.4% възвръщаемост на собствения капитал и органично генериран капитал от 3.4 млрд. евро.

За тримесечието ръстът на нетните приходи достига 56,5% на годишна база, движен от търговска активност във всички линии, нетни лихвени приходи 3,3 млрд. евро и приходи от такси в размер на 2 млрд. евро.

„За девето поредно тримесечие UniCredit постига отлични финансови резултати, подобрявайки търговското си представяне, докато продължаваме да отключваме силата на нашето присъствие и франчайз“, коментира Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на UniCredit.

„Постигаме значителен напредък в изпълнението на нашия стратегически план и сме във втората фаза на трансформацията ни като поставяме нов стандарт за банкиране. Укрепваме търговския ни франчайз и оптимизираме нашите продукти и услуги, за да предоставим най-доброто на нашите клиенти по най-ефективния начин“, добавя той.

По думите на Орчел нетната печалба за първото тримесечие от 2,1 млрд. евро е постигната благодарение на двуцифрен ръст на нетни-те приходи, подкрепен от много силен нетен лихвен доход и допълнително намаляване на разходите, създавайки положителен оперативен ливъридж.

„Продължихме да генерираме органично капитал. Ликвидността ни е стабилна, а качеството на активите ни - високо. Подобрената макроперспектива и лихвена среда, положителните бизнес тенденции и нашата продължаваща трансформация, както и подсилените ни линии на защита ни позволиха да подобрим очакванията ни относно ключовите ни показатели за 2023 г.“, посочва още главният изпълнителен директор на UniCredit.

„Сега очакваме нетна печалба от над 6,5 милиарда евро и разпределение на дивиденти в размер на поне 5,75 милиарда евро. Ниската цена на риска от 30-35 базисни пункта за 2023 г. и потенциалните положителни трендове, които биха могли допълнително да я намалят, са в резултат на стабилния ни кредитен портфейл, отлично капиталово покритие и значителни постижения“, добавя Орчел.

Той посочва, че досега Европа е доказала, че е относително устойчива на външни шокове и периоди на повишена несигурност. „В UniCredit предвидихме труден макроикономически сценарий, подсилвайки линиите ни на защита и с превантивни действия, за да подсигурим бъдещото си представяне. Въпреки че оставаме внимателни, също така сме уверени, че в обозримо бъдеще ще продължим да осигуряваме постоянен, печеливш растеж с намаляващи разходи и цена на риска“, казва още Орчел.