Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на ЕИБ, ще предостави две гаранции на стойност около 370 милиона евро на групата УниКредит за финансиране на близо 1 милиард евро инвестиции, направени от малки предприятия в седем страни в Централна и Източна Европа, включително България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия и Словения.

Транзакциите са подкрепени от InvestEU, дългосрочна програма за финансиране на Европейския съюз в помощ на устойчиви инвестиции, иновации и създаване на работни места в Европа, целяща да мобилизира най-малко 372 милиарда евро инвестиции за приоритетите на политиката на ЕС до 2027 г.

Гаранциите на ЕИФ, подкрепени от InvestEU, ще позволят на УниКредит да предостави заеми при изгодни условия на 2 500 МСП и малки предприятия със средна капитализация в цяла Европа и да мобилизира инвестиции от около 1 милиард евро в реалната икономика. Ресурсите ще бъдат насочени предимно към инвестиции, допринасящи за зелен и дигитален преход, но също така и за насърчаване на културния, образователния и социалния сектор.

Като част от стратегията на УниКредит за зелено кредитиране, заеми ще бъдат предоставяни и на жилищни асоциации и физически лица за техните собствени инвестиции във възобновяема енергия и енергийна ефективност в жилищни сгради, както и за насърчаване на развитието на устойчива мобилност.

Като лидер в корпоративното банкиране, УниКредит Булбанк непрекъснато създава възможности за компаниите в България да разширят своята дейност. Новата гаранция на InvestEU ще позволи на баката допълнително да подкрепи малкия бизнес в страната, който е гръбнакът на местната икономика. Потенциалът на новите инструменти, ще осигури устойчиви инвестиции и създаване на работни места за висококвалифицирани специалисти.

„Отличното взаимодействие между групата на ЕИБ и групата УниКредит е от ключово значение, за да се достигне до възможно най-много малки предприятия в Централна и Източна Европа, и гаранция, че разполагат с ресурсите, необходими за инвестиране в по-светло, по-устойчиво и иновативно бъдеще“, каза председателят на ЕИФ Джелсомина Вильоти. „Това споразумение още веднъж показва ангажимента на ЕИФ да улесни достъпа до финансиране за 23-те милиона МСП в Европа, които представляват 99% от всички предприятия и осигуряват около три четвърти от всички работни места в Европейския съюз.“

Европейският комисар по икономиката Паоло Джентилони сподели: „InvestEU е ключов инструмент за подкрепа на МСП и малките предприятия със средна капитализация в цяла Европа. Благодарение на това споразумение предприятията в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия и Словения ще могат да ускорят прехода си към по-екологична и по-дигитална икономика, например с инвестиции в енергийната ефективност на жилищните сгради. Горди сме, че предоставяме необходимата подкрепа на бизнеса в тези страни за постигане на конкретни цели и създаване на работни места.“

Главният изпълнителен директор на УниКредит Андреа Орчел добави: „Осигуряването на устойчиво финансиране за подхранване на социални инвестиции и иновации е ключов фактор от ангажимента ни да подобрим екологичния, социалния и управлениския аспект по всеки възможен начин. През последните десет години съвместната ни работа с групата на ЕИБ осигури по-лесен достъп до финансиране за повече от 12 000 малки и средни предприятия в Централна и Източна Европа. Утвърденото ни присъствие в страните от региона ни позволява чрез стратегическото партньорство с ЕИФ и групата на ЕИБ, да получим най-голямото разпределение на гаранционен капацитет на InvestEU в региона. По този начин ще предоставим още повече подкрепа на клиентите, което е част от непрекъснатия ни стремеж за изпълнение на целите да осигуряваме възможности за растеж на нашите общности.“

„Новата гаранция на InvestEU ще позволи да се стимулират иновациите и дигитализацията за МСП, да се подкрепят микро и социалните предприятия в региона, както и да се насърчи развитието на културния и творчески сектор. Като се има предвид, че ESG ценностите са заложени във всичко, което правим, повече от половината от новото ни портфолио с гаранция InvestEU ще бъде посветено на целите на устойчивостта“, коментират Теодора Петкова, директор Източна Европа и Джанфранко Бизани, директор Централна Европа в УниКредит по време на церемонията по подписването, която се състоя в Милано. На събитието присъства виртуално от Рим председателят на ЕИФ Джелсомина Вильоти. От името на ЕИФ споразумението беше подписано от г-н Алесандро Тапи, главен инвестиционен директор на ЕИФ.

УниКредит исторически е един от най-големите доставчици на промоционално банкиране – решения за подкрепа от международни финансови институции и местни агенции. През последните години УниКредит е осигурила повече от 7 милиарда евро финансиране за бизнеса в Централна и Източна Европа, използвайки гаранционните схеми, като по този начин е подкрепила повече от 35 000 клиенти в региона, предимно МСП.