След рекорден финансов резултат за 2022 г., който постави Българо-американска кредитна банка (БАКБ) сред 10-те най-печеливши банки в България, Общото събрание на акционерите на банката одобри предложението на Надзорния съвет за разпределяне на част от печалбата като дивидент.

Одобреният брутен дивидент на акция е 0,10 лева или общо 2 469 131,30 лева дивиденти.

Припомняме, че БАКБ е публично дружество и акциите ѝ се търгуват на БФБ. Изплащането на дивидент след 15 годишна пауза показва стабилните показатели на банката и възможността й да възнаграждава акционерите си за вложения капитал.

Общото събрание на акционерите реши останалата част от печалбата на БАКБ за 2022 г., а именно сума в размер на 41 194 458, 49 лв., да бъде отнесена във фонд „Резервен“, за да гарантира устойчивото развитие на банката.