Европейската икономика навлезе в техническа рецесия, след като еврозоната отбеляза спад през две последователни тримесечия, съобщи Euronews.

Икономиката в Общността се свива леко в края на миналата година и началото на 2023 г., показват ревизираните данни, подчертавайки въздействието на спирането на руския природен газ и високата инфлация върху потребителските разходи.

Икономическото производство в 20-те държави в еврозоната намалява с 0,1% както през последните три месеца на 2022 г., така и през първите три месеца на тази година спрямо предходното тримесечие, според Евростат.

Това означава, че еврозоната е преживяла две последователни тримесечия на спад и би може се каже, че навлиза в "техническа" рецесия – определение, често използвано в политическите и икономическите дискусии.

Криза с разходите за живот

Междувременно, безработицата в еврозоната е на най-ниското си ниво отпреди създаването на еврото през 1999 г., като през април достига 6,5%.

Безработицата в ЕС е 6% през април, у нас е 3,9%Нивата на безработицата се понижават в сравнение със същия период на миналата година

Всички домакинства обаче продължават да са в криза с разходите за живот, като всекидневно се борят с нарастващите цени в супермаркетите, увеличените лихви по ипотечните кредити и стагнацията на заплатите, допълва Euronews.

Тъй като инфлацията и високите лихвени проценти нанасят тежък удар върху домакинствата и ги принуждават да намалят разходите си, някои анализатори твърдят, че очакват икономиката да се свие още повече през 2023 г.

Инфлацията все още буди безпокойство

Очаква се на заседанието си на 15 юни ЕЦБ да продължи серията си от увеличения на лихвените проценти и да остави отворена възможността за по-нататъшни повишения.

Тази седмица президентът на банката Кристин Лагард подчерта необходимостта от понижаване на инфлацията, която през май се понижи до 6,1%, но все още е над целта на ЕЦБ от 2%, тъй като тя натоварва обикновените хора.

Германия навлиза в рецесия, потребителите са Потреблението на домакинствата се понижава с 1,2% на тримесечна база

Коментарите ѝ дойдоха след последните данни от Германия, според които най-голямата европейска икономика неочаквано се е свила през първите три месеца на тази година, отбелязвайки второто си тримесечие на свиване.

Брутният вътрешен продукт е спаднал с 0,3%. Това се случва след спад от 0,5% през четвъртото тримесечие на 2022 г.

Потреблението на домакинствата се е понижило с 1,2% на тримесечна база след ценови, сезонни и календарни корекции. Правителствените разходи също са намалели значително - с 4,9% на тримесечна база.

Брутният вътрешен продукт на Ирландия - общата продукция на стоки и услуги, е намалял най-много в еврозоната в началото на годината, като спада с 4,6%, следван от Литва, която спадна с 2,1%, и Нидерландия, която спадна с 0,7%, допълва Euronews.

Индия е на първо място в прогнозната класация на ОИСР за растеж Предвижда се общата инфлация в ОИСР да намалее от 9,4% през 2022 г. до 6,6% през 2023 г.

На този фон, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) заяви, че очаква растеж от 0,9% в еврозоната през тази година.

"Това прогнозирано възстановяване, макар и почти непроменено в сравнение с нашите междинни прогнози от март, запазва малко по-оптимистичните перспективи, които бяха предвидени и които сега виждаме да се реализират", заяви генералният секретар на ОИСР Матиас Корман.

"Политиците трябва трайно да понижат инфлацията до целевата стойност и да намалят широката фискална подкрепа чрез по-добре насочени фискални мерки.

Докато продължаваме да реагираме на непосредствените икономически предизвикателства, продължава да е важно да дадем приоритет на структурните реформи за повишаване на производителността, включително чрез насърчаване на конкуренцията, съживяване на инвестициите, увеличаване на участието на жените в работната сила и облекчаване на ограниченията в предлагането, като същевременно осигурим екологичната и цифровата трансформация на нашите икономики.", допълни той.