Българската банка за развитие може да управлява бюджетни средства на Европейския съюз по програма Invest EU.

Това гласи решение на Европейската комисия, изпратено официално до ББР в края на юли.

Банката е покрила успешно изискванията на финансовите регулации, приложими към централния бюджет на ЕС. Тя получава положителни оценки във всички области според одитните доклади от декември 2021 г. и март 2023 г. за съответствие с изискванията на Финансовия регламент на ЕС, се посочва още в решението.

Целта на оценката е да се гарантира най-високо ниво на защита на финансовите интереси на Съюза. Тя трябва да потвърди пред ЕК, че получателите на средства от бюджета на ЕС ще ги управляват по прозрачен начин, изградили са надеждни механизми за контрол, отчетност и защита.

ББР и ЕИБ отпускат 175 млн. евро в помощ на малкия и средния бизнесЗаемът ще подпомогне български дружества, засегнати от сътресенията във веригите за доставка, високите цени и войната в Украйна

ББР е първата и единствена финансова институция в страната с подобна акредитация. Участието й в програмата InvestEU предоставя възможност за създаване на нови продукти с висока добавена стойност в секторите с пазарни несъответствия.

Гаранцията от ЕС ще осигури облекчени условия при отпускането на кредити за малкия и средния бизнес, като спомогне за привличане на повече банки-партньори в програмите на банката.

Програма InvestEU се прилага за периода 2021-2027 г. като основен инструмент на ЕС за инвестиции за възстановяване на икономиките, екологичния напредък и заетостта в Европа.

Тя е насочена към подкрепа на растежа след COVID-кризата и постигане на целите за изграждане на екологична, цифрова и устойчива европейска икономика.

Фондът InvestEU реализира целите си, като действа чрез ексклузивни партньори по изпълнението, сред които вече е и ББР. Той ще инвестира чрез гаранция от бюджета на ЕС в проекти в размер на 26,2 млрд. евро.