С появата на леснодостъпни приложения за изкуствен интелект (AI) като ChatGPT навлизаме в нова ера на бързи подобрения в интелигентните договори, базирани на блокчейн. Тази конвергенция на иновативни технологии се очаква да преобрази индустриите и да проправи пътя към безпрецедентни нива на разработване на договори, автоматизация и ефективност, пише в свой анализ Cointelegraph и добавя:

„Технологията на децентрализираната счетоводна книга блокчейн, захранваща криптовалути като Bitcoin и Ethereum, спечели широко внимание заради несравнимата си способност да насърчава прозрачността и доверието между участниците в мрежата. Едновременно с това изкуственият интелект постигна невероятен напредък в областта на обработката на естествен език (NLP), машинното обучение (ML) и анализа на данни. Когато тези два титана се срещнат, получават потенциал радикално да променят изпълнението на интелигентни договори и да подобрят функционалността на блокчейн мрежата“.

AI оптимизира работата на блокчейн мрежите

По своята същност блокчейн мрежите са децентрализирани, което не гарантира наличието на единна точка на контрол. Макар че децентрализацията повишава сигурността, тя също така поставя много предизвикателства, свързани с мащабируемостта и ефективността. В това отношение навлизането на AI ще оптимизира обработката и съхранението на данни в блокчейн.

Не само за крипто: Как блокчейн помага за опазване на античните артефактиПроверката на произхода на антиките винаги е била трудна задача, а технологията може да промени това

Едно основно ограничение на блокчейн технологията е бавната скорост на трансакциите в сравнение с традиционните платежни системи. Алгоритмите на AI могат да се притекат на помощ, като прогнозират и приоритизират обработката на трансакциите, позволявайки по-бързо потвърждаване и безпроблемно потребителско изживяване. Освен това тези интелигентни системи могат да откриват модели на претоварване на мрежата, което дава възможност на блокчейн да се адаптира динамично и да поддържа върхова производителност.

Но AI не спира дотук. Той може също така да подсили целостта на блокчейн мрежата, като открива и предотвратява измамни дейности. Алгоритмите за машинно обучение (ML) анализират данните за трансакциите, за да идентифицират подозрително поведение и да маркират потенциално злонамерени участници. Този проактивен подход към сигурността може не само да възпре зловредните актьори, но и да засили надеждността на мрежата.

AI повишава ефективността на изпълнението на интелигентни договори

Въпреки името си, интелигентните договори всъщност не са договори по своята същност. Те са самоизпълняващи се споразумения, кодирани в блокчейн, като условията им са директно вписани в код, който се изпълнява автоматично, когато са налични определени условия. Те предлагат прозрачни, защитени от фалшифициране и, най-важното, рентабилни алтернативи на традиционните договори.

AI навлиза дълбоко в криптоиндустрията и променя финансовите технологии Изкуственият интелект дава възможност на инвеститорите значително да подобрят резултатите си и да защитят активите си


За съжаление интелигентните договори, които са твърди по своя замисъл, могат да се затруднят при обработката на сложни трансакции и не се адаптират лесно към променящите се обстоятелства. Именно тук може да се намеси изкуственият интелект, за да подобри изпълнението и функционалността на интелигентните договори.

Гъвкави, бързо реагиращи интелигентни договори

Тъй като интелигентните договори са записани в код, те могат да бъдат твърди и негъвкави по своя характер. AI има потенциала да адаптира динамично интелигентните договори, като им позволява да се приспособяват към променящите се условия и да усвояват нова информация в момента, в който тя се появи. Алгоритъм за машинно обучение например може да актуализира договора въз основа на пазарните условия в реално време.

Чрез интегрирането на AI интелигентните договори стават по-интелигентни и гъвкави, като улесняват сложните и съобразени с контекста споразумения, които отговарят на нуждите на участващите страни.

Оптимизиране на разрешаването на спорове

Споровете при интелигентните договори могат да произтичат от неправилно тълкуване, грешки или несъгласия между страните. AI има потенциала значително да подобри процеса на разрешаване на спорове, тъй като може да тълкува условията на интелигентните договори и независимо да оценява и евентуално да разрешава проблеми преди изпълнението им.

AI променя финансовите услуги и начините, по които управляваме парите си Технологията едновременно променя и усъвършенства настоящето на личните финанси


Укрепване на процеса на вземане на решения с помощта на прогнозен анализ

AI може значително да подобри процеса на вземане на решения за интелигентните договори. Като използва прогнозен анализ, технологията може да изследва внимателно огромни масиви от данни, като идентифицира тенденции, модели и потенциални рискове, които биха могли да повлияят на резултата от договора.

Този усъвършенстван анализ може да предостави безценни прозрения, които да послужат за договаряне и изготвяне на интелигентни договори, като ги адаптират към специфичните нужди и цели на страните.

Използвайки подход, ориентиран към данните, можем да сведем до минимум риска и да намалим несигурността, което води до по-информирано вземане на решения, посочват още от Cointelegraph и добавят в заключение:

„Сливането на AI и блокчейн технологията проправя пътя за по-интелигентни, сигурни и рационализирани екосистеми за интелигентни договори. С безпрецедентен потенциал при комбинирането на технологиите ще бъде интересно да се наблюдава развитието и на двете пространства, тъй като те се стремят да се укрепят взаимно и да подобрят опита на потребителите, които обслужват“.