БАКБ предлага изгодно финансово решение не само за тези, които получават минимален доход, но и за всички, които получават регулярна работна заплата. Специалният продукт „Чиста сметка“ е разплащателна сметка по която клиентите могат да получават месечната си заплата, бонуси, доходи от наеми, хонорари, авторски права или други приходи и да използват чистата сума от тях, без да заплащат банкови такси. Единственото условие потребителят да има месечни постъпления по сметката от минимум 500 лева и да използва дебитна карта VISA.

Откриването и обслужването на ЧИСТА СМЕТКА е напълно безплатно. Активирането, издаването и поддръжката на дебитната карта към нея също са без такси. Без такси с картата могат неограничено да се теглят пари от всички банкомати в страната, а когато изтече валидността на картата, смяната й също няма да струва на собственика допълнителна сума. БАКБ не удържа такси и при плащане на стоки и услуги на търговци в страната и в чужбина, независимо дали трансакцията е на ПОС терминал или през интернет.

Откриването на ЧИСТА СМЕТКА става изцяло онлайн, по всяко време на денонощието, чрез платформата apply.bacb.bg. В няколко лесни стъпки всеки нов клиент може да открие сметка с дебитна карта без необходимост от посещение в банков офис. Тези, които предпочитат лично да контактуват със служители на банката, могат да посетят най-близкия за тях офис и да открият своята сметка, за да получават доходите си чисти, като спестяват от такси за обслужване за неограничен период от време.

ЧИСТА СМЕТКА носи доходност за спестяванията ви. Лихвата по разплащателна сметка „Чиста сметка“ е нарастваща и зависи от размера на средствата по нея. Сметката се олихвява в края на всяко календарно тримесечие и клиентите не само използват чистата сума от своите приходи, но получават допълнителна доходност за наличните средства.