Четиринадесет европейски борси, сред които и Българска фондова борса, се обединяват и учредяват компанията EuroCTP за предоставяне на консолидирани пазарни данни (consolidated tape - CT) за акции в Европейския съюз, съобщават от БФБ.

Проектът е в отговор на желанието и предложението на Европейската комисия за допълнително развитие на Съюза на капиталовите пазари.

Българска фондова борса ще представлява малките борси в Надзорния съвет на новото дружество.

EuroCTP B.V. е учредено като дружество на 23 август 2023 г., а в последствие е избран и председател на надзорния съвет. Целта на новата компания (joint venture) e да предоставя консолидирани пазарни данни (consolidated tape) за акции в Европейския съюз. EuroCTP ще има свой собствен съвет на директори, а всички борси са представлявани в надзорния съвет на дружеството.

"Инициативата, довела до създаването на EuroCTP, олицетворява същността на европейските капиталови пазари и представлява по-широк кръг от интереси, в сравнение с което и да е друго предложение за консолидирани пазарни данни, като целта е да укрепи и утвърди Съюза на капиталовите пазари в ЕС. Убедени сме, че скоро ще можем да представим и изпълнителния директор на EuroCTP", заяви Хорхе Изагирре Шарфхаузен, новоизбраният председател на надзорния съвет на EuroCTP.

"Гордеем се, че сме първата европейска инициатива за предоставяне на консолидирани пазарни данни, която създаде компания. Сега работим върху най-доброто решение как да предоставяме тези данни в рамките на Европейския съюз."

Организацията има за цел да насърчи прозрачността и достъпа до пазарни данни за всички инвеститори, като предостави напълно консолидиран поглед върху европейския капиталов пазар. Сред нейните цели са:

Създаване на консолидирани данни, предлагащи цялостна истандартизирана картина върху търговията в ЕС в интерес на всички участници на пазара;

Предоставяне на добре управлявани, стабилни и устойчиви данни, които са икономически обосновани и в съответствие с приложимите закони и разпоредби;

Настоящото съобщение е вследствие на обявената още на 16 февруари т.г. нова компания (joint venture) от четиринадесет европейски борси в отговор на предложението на Европейската комисия за създаването на консолидирани данни за акции (еquity tape), които да допринесат за развитието на Съюза на капиталовите пазари. През юни решение на европейските институции внесе яснота относно законодателната рамка за консолидираните данни, чиято цел е да бъдат в полза на всички участници на пазара.

Повече от година отне работата на акционерите по първоначалната инициатива като с направените значителни инвестиции, те са поели ангажимент за пълно финансиране на дейността като доставчик на консолидирани данни. Акционерите са признати специалисти в предоставянето на надеждни и висококачествени пазарни данни, като съчетават десетилетия опит и познания в управлението на критична пазарна инфраструктура. Дружеството ще действа напълно независимо и самостоятелно в бъдещия процес за подбор на доставчик на консолидирани данни в Европейския съюз.

Участници от 26 страни-членки на ЕС в новата компания:

Athens Stock Exchange

Bucharest Stock Exchange

Budapest Stock Exchange

Bulgarian Stock Exchange

Deutsche Boerse Group

Euronext, incorporating:

Borsa Italiana

Euronext Amsterdam

Euronext Brussels

Euronext Dublin

Euronext Lisbon

Euronext Paris

Oslo Børs

Luxembourg Stock Exchange

Malta Stock Exchange

Nasdaq, incorporating:

Nasdaq Stockholm

Nasdaq Copenhagen

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Iceland

Nasdaq Riga

Nasdaq Tallinn

Nasdaq Vilnius

SIX Group, incorporating:

BME Exchange

Warsaw Stock Exchange

Wiener Börse, incorporating:

Prague Stock Exchange

Vienna Stock Exchange

Zagreb Stock Exchange

Ljubljana Stock Exchange