Над 2/3 от населението на света подкрепя слънчевата енергия, което е пет пъти повече от обществената подкрепа за изкопаемите горива, показва световно проучване, публикувано от CNBC.

Проучването, проведено от Glocalities в сътрудничество със застъпническите групи Global Citizen и The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative, се основава на интервюта с повече от 21 000 души в 21 държави, проведени между януари и юни.

Страните включват Австралия, Бразилия, Китай, Индия, Италия, Мексико, Южна Африка, Южна Корея, Турция и Съединените щати.

С 68% подкрепа слънчевата енергия е най-популярният енергиен източник, следвана от вятърната (54%), водната (35%) и ядрената (24%), като само 14% от анкетираните са заявили, че предпочитат изкопаемите горива.

Слънчевата енергия спасява електропреносната мрежа на Южна Европа Слънцето е осигурило почти 24% от електроенергията в Испания през юли тази година, в сравнение с 16% през юли 2022 г.


Проучването на Glocalities подкрепя други изследвания, показващи силна подкрепа за възобновяемите енергийни източници в Европа и САЩ. Последното проучване на Евробарометър, проведено в ЕС през май-юни, например показва, че 85% от европейците подкрепят "масовото инвестиране" във възобновяеми енергийни източници като вятърна и слънчева енергия.

Проучване на изследователския център Pew Research Center от началото на 2022 г., което предшества глобалния скок на цените на енергията след нахлуването на руските войски в Украйна, пък показва, че 69% от пълнолетните американци дават приоритет на развитието на алтернативни енергийни източници като вятърна и слънчева енергия пред разширяването на добива на петрол, въглища и природен газ, което е спад спрямо 79% две години по-рано.

Изкопаемите горива обаче все още представляват 77% от световното потребление на енергия през 2022 г., коментира Майкъл Шелдрик, съосновател и главен директор по политиките, въздействието и правителствените въпроси в Global Citizen.

Защо зеленият водород остава трудно достъпна алтернативаЧесто той се добива в райони, в които източниците на възобновяема енергия са в изобилие, но са далеч от производствата


"Този "производствен разрив" подчертава един тревожен парадокс - въпреки силната обществена подкрепа за възобновяемата енергия, производството на изкопаеми горива остава преобладаващо", акцентира той. "Независимо от демографската или политическата принадлежност, демократи или републиканци, слънчевата енергия се очертава като предпочитан енергиен източник в света, което показва, че съществува обща основа, където политическите програми могат да се съгласуват с ясните искания на гражданите", добавя той.

Миналата година световното търсене на енергия се е увеличило с 1%, а рекордният ръст на възобновяемите енергийни източници не е променил доминиращата роля на изкопаемите горива, се казва в последния статистически доклад за световната енергетика.

Учените твърдят, че светът трябва да намали емисиите на парникови газове с около 43% до 2030 г. спрямо нивата от 2019 г., за да има някаква надежда да се постигне целта на международното Парижко споразумение за задържане на глобалното затопляне под 2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива.