Връщане на ставката от 20 процента ДДС за ресторантите е предвидено в пакета данъчни закони, който Министерството на финансите разработи и публикува за обществено обсъждане. Това съобщи министърът на финансите Асен Василев пред журналисти след участието си в традиционната бизнес закуска, организирана от Американската търговска камара в България, цитиран от БТА.

Като мярка за „изсветляване на сивата икономика“ е предложена възможност получателят по доставка да не заплаща стойността на същата, когато доставчикът не издаде касова бележка, става ясно от съобщение на Министерството на финансите (публикувано по-долу).

Василев обясни, че основните промени, които са заложени, са свързани с част от европейските директиви за глобалния данък за големи компании, който трябва да влезе в сила от 1 януари, както и с прецизиране на някои текстове, свързани със събираемост и затягане на режимите за събираемост.

"Някакви драматични промени в данъчните ставки няма. Данъчните ставки и за бизнеса, и за хората остават същите. Единственото, което в момента е предвидено, което беше обявено от премиера, е връщане на данъчната ставка на 20 процента на предковидните нива за ресторантите", посочи Василев.

Министърът каза, че е имало разговори миналата седмица с ресторантьорския бизнес, откъдето са казали, че ще разработят мерки за изсветляване на бизнеса, както и за повишаване на осигурителните прагове на работещите в бранша над минималната работна заплата.

Ресторантьори настояват 9% ДДС да остане за постоянноИкономическата несигурност на прага на зимата кара мнозина да затворят врати

Можем да обсъдим тези мерки и да видим реално какъв ще бъде фискалният ефект, ефектът от изсветляването и ако той е по-голям от вдигането на ставката, можем да обмислим евентуално да запазим 9 процента ставка, но ако влезе наистина много сериозен комплект от мерки за изсветляването, каза Василев. Той добави, че има един месец за обсъждане на данъчните закони, през който период разговорите ще продължат и ще се види реално до какво решение ще се стигне, като обаче трябва да подсигури, че хазната няма да загуби.

Обмисля се вариантът за преминаване на ресторантьорския бранш към патентен данък, стана известно още от думите на Асен Василев. Обсъждаме такива предложения, трябва да видим точно как да бъде калибрирано, каза министърът. България излезе от режима на патентен данък за малките търговци като цяло преди години и сега новото му въвеждане трябва да обсъдим и с НАП колко бързо да стане, но, да, обмисляме такъв вариант за по-малките търговци, защото и таксиметровите услуги са на патентен данък в момента, каза министър Василев. Където е трудно да се контролира и събира данък, патентният данък е сравнително удачно решение, добави той.

Асен Василев: Ефектът от отлагането на еврозоната и Шенген е 4-5% от БВП 1 януари 2025 г. е новата целева дата за членство в еврозоната

Асен Василев обясни, че тъй като парламентът няма да работи до 8 ноември, няма да може да приеме пакета от данъчни закони през октомври, което е нормалната процедура, и това ще трябва да стане през ноември, с което приемането на бюджета ще трябва да бъде изтеглено леко назад като време.

Василев каза още, че от Министерството на финансите в момента подготвят макрорамката за бюджета за 2024 г. От следващата седмица започват разговори с министерствата за техните индивидуални бюджети, така че по-едрите пера да бъдат обхванати - големи инвестиционни програми, разходи, които са свързани с правителствената програма, които догодина трябва да се случат. Очакваме до средата на октомври да имаме една по-пълна картина, каза финансовият министър.

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане законопроектите за изменение и допълнение на данъчните закони – Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Срокът за становища и коментари по законопроектите е един месец.

Някои от направените предложения са следните, съобщават от МФ:

проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

проекта на Закон за изменение и допълнение на Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

проекта на Закон за изменение на Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)