Служители и партньори на ОББ получиха сертификати за успешно завършено обучение в третото издание на „KBC България – ESG Академия“, сертификационна програма за специалисти по устойчиво управление.

Най-голямата банково - застрахователна група в България - KBC Group и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ поставиха началото на „KBC България – ESG Академия“ в началото на 2022г. с основната цел да обучават ново поколение специалисти, готови да генерират възвращаемост, създавайки стойност за всички заинтересовани страни – служители, клиенти, доставчици и обществото като цяло.

До момента са проведени три издания на академията, а през месец октомври ще стартира и четвъртото. KBC - ESG Академията е резултат от стратегията на банката, да подпомага и развива познанията на своите служители в сферата на устойчивото развитие. Участниците получиха своите сертификати от г-жа Десислава Симеонова – лидер на програмата за Устойчиво финансиране на КВС Груп и от доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на Софийски университет.

„Стопанският факултет е лидер в образованието за устойчиво развитие и с гордост си партнира с пазарен лидер като KBC в реализирането на KBC – ESG Академия. Индустрията в целия свят вече се ориентира в посока разработване и спазване на ESG практики и стандарти. Предстои мащабен преход за бизнеса и трябва да сме добре подготвени със съответните знания и умения. Обучението на все повече експерти в областта на устойчивото развитие ни дава увереността, че корпоративният свят осъзнава необходимостта от ESG трансформация и от партньорство с академичната общност.“, сподели доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски.

Десислава Симеонова – лидер на програмата за Устойчиво финансиране на KBC Group сподели за намеренията още през октомври да бъде открито поредното – четвърто издание на академията. Тя поздрави завършилите успешно за активната позиция, положените усилия, надградените познания по темата, както и за отговорното отношение да отделят от личното си време в натоварена година на интеграция. Отправено беше и предизвикателство към „ESG академиците“ – да не бъдат егоисти и да не пазят наученото само за себе си, да го споделят щедро с клиентите, с колегите от екипите, в които работят или си сътрудничат. Така общността ни от посланици на ценностите и познанията за устойчиво развитие става все по-голяма, силна и влиятелна.

ОББ инвестира дългосрочно в концепцията за екологично, социално и корпоративно управление и припознава добавената стойност от повишаване на осведомеността по темата. Обучението по темите за целите на устойчивото развитие на бизнеса е изцяло осигурено от KBC Group в България.