Ехото от пандемията продължава да отеква в офисите по цял свят, а жаждата за връзка се очертава като един от най-силните сигнали.

И все пак, този копнеж за комуникация е заплетен в парадокс, съобщава Fastcompany.

Индексът на Eptura за работните места Q2 2023, който анализира над 2,6 милиона позиции в над 8000 компании и анкетира 6 714 служители, установи, че принудителните заповеди за връщане в офиса често пораждат недоволство, вместо да насърчават желаната връзка.

Парадокс на комуникацията

Индексът разкрива една завладяваща динамика. Когато са помолени да посочат три причини за връщането си в офиса, служителите посочват общуването с колеги като приоритет номер едно.

Интересно е, че на въпроса къде обичат да работят, когато са в офиса, 47% от участниците в проучването отговарят, че обичат да са близо до екипа си, което подсказва значението на избора за насърчаване на истинската връзка.

Офисът не е само безплатното кафе или ергономични столове; той е центърът на връзката.

Кафе с колеги, а после работа от вкъщи - нова тенденция в трудовия процес58% от хибридните работници признават в ново проучване, че са

На пръв поглед обикновените разговори и споделената радост при постигнат успех са елементите, които изтъкават социалната тъкан на работното място.

Но въпреки че тези взаимодействия и свързаното с тях чувство за принадлежност са ценни, те не могат да бъдат насилствени. Това е проблемът със задължителното присъствие в офиса.

Истинските, органични връзки, които липсват на хората в офисната среда, не могат да бъдат наложени отгоре надолу. Принудителното присъствие не се равнява на по-смислени взаимодействия или силни взаимоотношения.

Напротив – то пренебрегва индивидуалните предпочитания, разнообразието от стилове на работа и практическите ползи от гъвкавата организация. Връзките в екипа не могат да бъдат прибързани или наложени. Те се нуждаят от подходяща среда, за да процъфтяват.

Работещите от вкъщи чувстват по-слаба връзка с мисията на компанията Все повече хора, които работят от вкъщи, казват, че не чувстват връзка с мисията на своите работодатели

Самият акт на налагане на задължителното присъствие в офиса може лесно да разплете тези нишки. Това прилича на подаряване на огромен изненадващ подарък на човек, който не обича изненадите.

Принудителното завръщане в офиса всъщност може да доведе до влошаване на качеството на социалните контакти, създавайки атмосфера на утежняване, а не на екипност.

Този парадокс представлява предизвикателство за организациите, които навигират служителите си след пандемията.

Как могат да задоволят копнежа на за връзка, като същевременно зачитат желанието им за гъвкавост и автономност? Отговорът не се крие в налагането на строги правила, а в насърчаването на среда, в която връзките могат да процъфтяват по естествен начин.

Разминаване в емпатията

Индексът на Eptura за работните места показва още една тревожна тенденция. Изглежда, че има значително разминаване между представата на ръководството за ефективността на хибридната работа и реалността на служителите.

Това разминаване не се отнася само до различните възгледи за ефективността на моделите на работа, но и до причините за пребиваване в офиса.

Анатомия на новия офис: Социален хъб, а не място за работа Бъдещето на офиса е, че в него влизате само два или три дни в седмицата и става дума за срещи, обучения, презентации, събития. Офисът е за свързване, обясняват експерти

Докато хората, които не са мениджъри, посочват общуването с колеги като основна причина за посещение на офиса, нито мениджърите, нито висшите ръководители го избират като основна причина. Тази разлика в приоритетите разкрива дълбокото разминаване в йерархията на компаниите.

Мениджърите и висшите ръководители са в известен смисъл архитектите на работната среда. Ако не разбират или не споделят същите ценности и нужди като служителите си, те рискуват да създадат работна среда, която не отговаря на тези нужди.

Тук се проявява когнитивното отклонение, известно като "разминаване в емпатията". Тя се отнася до неспособността ни да предвидим или разберем точно чувствата и нуждите на другите, особено когато има разлика в обстоятелствата или опита.

Дори Zoom иска служителите си обратно в офисаZoom съобщи в изявление, че се налага да въведе „структуриран хибриден подход“

В този контекст за мениджърите и висшите ръководители може да се окаже предизвикателство да разберат нуждите и предпочитанията на служителите си, когато става въпрос за присъствие в офиса и нуждата от социална връзка.

Това разминаване може да посее семена на недоволство, да подкопае доверието и да влоши морала. Може да доведе до политики и решения, които не съответстват на нуждите или предпочитанията на служителите, което води до разочарование и отказ от работа.

Преодоляването му изисква целенасочени усилия. Ръководителите трябва да възприемат по-съпричастен подход, да излязат от обувките си на шефове и да влязат в тези на служителите си.

Първата важна стъпка е да водят открит диалог с екипите и да се вслушват активно в техните тревоги и стремежи. Тя може да помогне на лидерите да преодолеят пропастта в съпричастността и да съгласуват своите перспективи с тези на служителите.

След това, те вече могат да създадат работна среда, която наистина насърчава връзката и производителността.

Това променя играта: Две ключови качества за успех при работа от разстояниеМилиони хора по цял свят желаят да работят навсякъде и по всяко време от дистанция, но когато става въпрос за наемане, изпълнителните директори са особено взискателни

Става въпрос за съгласуване на практиките на организацията с нуждите и стремежите на нейните служители. Само тогава компаниите могат да използват напълно потенциала на работниците. Справяйки се с недостига на емпатия, лидерите ще изградят по-сплотен, ангажиран и продуктивен екип.

Ключът е в разнообразието

Бъдещето на работата изисква по-нюансиран подход. Вместо общи мандати за връщане в офиса, организациите трябва да обмислят хибриден модел, който зачита индивидуалните предпочитания и приема разнообразието от стилове на работа.

Не става въпрос за насилствено създаване на връзка, а за създаване на среда, която естествено я насърчава.

Въпреки че желанието за социални контакти ни води към офиса, свободата на избора е тази, която прави връзката ни там значима, завършва Fastcompany.