Акциите на Deutsche Bank поскъпват в сряда, след като кредиторът леко надминава очакванията с тринадесетото си поредно печелившо тримесечие и заявява, че ще увеличи и ускори изплащането на дивиденти на акционерите.

Нетната печалба на банката за третото тримесечие възлиза на 1,031 млрд. евро, което е над консенсусната прогноза на анализаторите, посочва CNBC, като добавя, че подлежащата на разпределение между акционерите сума възлиза на 997 млн. евро, по данни на LSEG.

Акциите на кредитора се повишават със 7% в резултат на отчета.

Иначе нетната печалба на банката за третото тримесечие се понижава с 8% спрямо предходната година и с 35% спрямо предходното тримесечие на фона на продължаващите трудности в инвестиционното ѝ звено.

Deutsche Bank въвежда еко изисквания за секторите за въглища и циментБритански регулатор погна инвестиционни фондове за злоупотреба с ESG


За същия период на 2022 г. германският кредитор регистрира нетна печалба от 1,115 млрд. евро благодарение на по-високите лихвени проценти и повишената пазарна волатилност, които стимулират бизнеса му с фиксирана доходност и търговия с валути.

Банката заявява, че очаква приходи от около 29 млрд. евро за цялата година, което е в горния край на предварителните оценки. Тя също така посочва, че има възможност да освободи до 3 млрд. евро допълнителен капитал и да увеличи и ускори разпределението на средства между акционерите.

Компанията постига високи резултати в бизнеса си с корпоративно банкиране, който се възползва от средата на по-високи лихвени проценти. Приходите в него нарастват с 21% на годишна база до 1,89 млрд. евро.

Инвестиционното звено на Deutsche Bank, обаче продължава да буксува, като нетните му приходи спадат с 4% на годишна база до 2,27 млрд. евро.

Финансовият директор на банката Джеймс фон Молтке заявява пред CNBC, че резултатите на звеното за инвестиционно банкиране са "до голяма степен в съответствие с пазара" на базисна база.

Deutsche Bank и Commerzbank блокират съдебни дела на дружество на ГазпромИсковете бяха заведени, след като германската компания Linde спря работата по завода за втечнен природен газ в балтийското пристанище Уст-Луга


Основни акценти за тримесечието:

  • Общите приходи на Deutsche Bank възлизат на 7,13 млрд. евро, което е увеличение спрямо 6,92 млрд. евро през третото тримесечие на 2022 г.
  • Запасите за кредитни загуби са 200 млн. евро, в сравнение с 350 млн. евро през същото тримесечие на миналата година.
  • Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред CET1, мярка за финансова устойчивост, е 13,9% спрямо 13,8% в края на второто тримесечие и 13,3% през третото тримесечие на 2022 г.
  • Възвръщаемостта на собствения капитал възлиза на 7,3%, в сравнение с 5,4% през предходното тримесечие.
  • Анализаторите от UBS коментират, че кредиторът е постигнала "значително подобрение на капитала" и "стабилни оперативни резултати", като отбелязват, че печалбата преди данъци в размер на 1,723 млрд. евро е с 9% над консенсуса.

    Пред банката остават множество предизвикателства, включително отслабващата европейска бизнес среда, макронесигурността и проблемите с информационните технологии в две от нейните подразделения за търговия на дребно, посочва в заключение CNBC.