Германия, Франция и Италия са постигнали споразумение относно бъдещото регулиране на изкуствения интелект, според съвместен документ, видян от Reuters, което се очаква да ускори преговорите на европейско равнище.

Трите правителства подкрепят обвързващи доброволни ангажименти както за големите, така и за малките доставчици на изкуствен интелект в Европейския съюз.

В момента Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на ЕС преговарят как блокът да се позиционира в тази нова област. През юни Парламентът представи AI Act, чиято цел е да предотврати рисковете за безопасността от приложенията с изкуствен интелект, за да избегне дискриминационните ефекти, но без да забавя иновативната сила на тази нова технология в Европа.

AI води в надпреварата за регулация със световните органи и правителстваБързият напредък на технологиите с изкуствен интелект прави още по-сложни усилията за създаване на закони


По време на обсъжданията Европейският парламент предложи кодексът за поведение първоначално да бъде задължителен само за големите доставчици на AI, които са предимно от САЩ. Трите правителства на ЕС обаче предупреждават, че това може да се превърне в очевидно конкурентно предимство за по-малките европейски доставчици, което да доведе до по-малко доверие в сигурността им и следователно до по-малко клиенти. Затова правилата за поведение и прозрачност следва да бъдат задължителни за всички, добавят от трите правителства.

Според документа първоначално не следва да се налагат санкции. Ако обаче след определен период от време се установят нарушения на кодекса за поведение, може да се създаде система от такива. В бъдеще специализиран европейски орган ще следи за спазването на стандартите.

Какво е етичен AI? 6 условия пред бъдещето на една технология Дисциплината „управление на AI” има за цел да насърчи етичното прилагане на технологията


Министерството на икономиката на Германия, което отговаря за темата заедно с Министерството на цифровите технологии, коментира, че законите и държавният контрол не трябва да регулират самия AI, а по-скоро неговото приложение. Разработването на модели, които все още не се използват или все още не са пуснати на пазара, не следва да се регулира от държавата.

В понеделник и вторник в Йена, провинция Тюрингия, германското правителство организира среща на високо равнище по въпросите на цифровите технологии, в която ще участват представители на политиката, бизнеса и науката. Темата за изкуствения интелект, ще бъдат включена и в дневния ред на разговорите на германското и италианското правителство в Берлин в сряда.