Европейската комисия постигна предварително споразумение по т.нар. Акт за суровини от критично значение.

Приемането на документа е ключово за бъдещето на минната индустрия в Европа, на фона на прогнозите, че търсенето на редкоземни метали ще продължи да нараства неимоверно през следващите години.

От критично значение са суровините с голяма икономическа важност за ЕС, с висок риск от прекъсване на доставките поради концентрираността на техните източници и липсата на финансово достъпни заместители.

Актът има за цел:

1. Да увеличи и диверсифицира доставките на суровини от критично значение за Е
2. Да засили рециклирането
3. Да подкрепи научните изследвания и иновациите в областта на ефективното използване на ресурсите и разработването на заместители

Новите правила ще укрепят и стратегическата автономност на Европа, допълват от ЕК.

Ако Актът бъде приет до края на 2023 г, както се очаква, за първи път от десетилетия ще фунционира нова рамка за насърчаване на проучването и добива на собствени минерални и метални ресурси в Европа. Това е от съществено изискване за екологичния и цифров преход, пише в анализ за Euronews Шиниъд Кауфман, главен изпълнителен директор за минерали в миннодобивния англо-американски гигант Rio Tinto.

Могат ли да се превърнат въглищните мини в източник на устойчиви материали?Brook Mine съдържа може би най-голямото неконвенционално находище на редкоземни минерали в САЩ

От батериите за електромобили до съхранението на енергия от възобновяеми източници – критичните суровини са основни минерали, които все повече се използват в новите технологии за борба с изменението на климата и за осигуряване на по-интелигентни начини за действие. Те са решаващи за формирането на силна индустриална база, произвеждаща широк спектър от стоки и приложения, използвани в ежедневието.

Осигуряването на надежден и безпрепятствен достъп до определени суровини е от ключово значение за бъдещето на Европа – от запазването на конкурентоспособността на европейската промишленост до осигуряването на по-устойчиво бъдеще.

Перспективите сочат, че това, което не се отглежда за осигуряване на по-устойчиво бъдеще, ще трябва да се добива.

Без редки метали: Автомобилната индустрия къса зависимостта си от Китай Компаниите се надпреварват в търсене на алтернативи на редкоземните метали в двигателите за електромобили

От какво се нуждаем и кое сме готови да приемем

Европа е уязвима, ако иска да стане зелена и да продължи да прави иновации, да се конкурира на световната сцена и да привлича инвестиции.

Старият континент добива само около 3% от настоящите си нужди от водород, а до до 2050 г. се очаква глобалното търсене да нарасне с 500%.

Това означава едно – Европа вече не може да разчита само на внос в условията на все по-конкурентен световен пазар.

И тъй като не може да продължи да възлага бъдещите си нужди на външни изпълнители, трябва да си осигури по-кратки и по-устойчиви вериги за доставки.

За тази цел – трябва да внася повече, да рециклира повече и да добива повече собствени ресурси, за да посрещне очакваното търсене.

Понастоящем, за някои суровини от критично значение ЕС е зависим от една единствена страна:

 • Китай осигурява 100% от доставките за ЕС на тежки редкоземни метали
 • Турция осигурява 98% от доставките на бор за ЕС
 • Южна Африка задоволява 71% от нуждите на ЕС от платина
 • На този фон, фокусът на общественият дебат все още не е изместен от това, което политиците знаят към това, което обществото е готово да приеме.

  Много общности имат отрицателни нагласи по отношение на минното дело и минния сектор. Фактите говорят и че, това, което може да е от полза за обществото, не винаги е подходящо за общностите, които ще бъдат засегнати.

  Рисков ход: Норвегия посяга към дълбоководния добив, а ЕС не може да я спреТя може да стане първата държава в света, която ще добива метали от океанското дъно. Планът за отваряне на 281 000 кв. км – площ с размерите на Италия, ще бъде гласуван тази есен

  Актът за суровините от критично значение показва едно – ние сме в началото на едно дълго пътуване. Превръщането ни в предпочитан партньор зависи от изграждането на доверие и надеждност у тези, които ще бъдат най-силно засегнати от ежедневните дейности.

  Общностите трябва първи да усетят и видят ползите.

  Предложената мина Jadar в Лозница, Сърбия, илюстрира този въпрос. Тя е рядък пример за висококачествено находище, което може да осигури достатъчно литий за захранването на над 1 милион електрически превозни средства годишно. Експлоатирането й обаче продължава да се сблъсква с достатъчно сериозни предизвикателства, така че все още да не е на очакваното равнище.

  Ще успее ли ЕС да получи достъп до критичните минерали на Австралия?За да се случи това, блокът трябва да предложи възможно най-доброто споразумение за свободна търговия

  Повече работа, по-малко стереотипи

  Освен новата политическа рамка, широк кръг от заинтересовани страни, включително законодатели, представители на промишлеността, неправителствени организации и гражданското общество, трябва да обединят усилията си, за да преодолеят разликата между техническите и търговските предизвикателства при пускането на нови мини на пазара.

  Европа трябва да изгради своя социален лиценз за работа.

  Ще отнеме време, преди обществото да разбере съществената роля, която минното дело трябва да играе в устойчивото бъдеще на Стария континент.

  Доверието зависи от прозрачния и отговорен подход към начина, по който се ангажираме и споделяме информация.

  От добива под земята до създаването на минимален индустриален отпечатък на повърхността, използването на електрически транспортни паркове, намаляването на отпадъците и рециклирането са примери за по-добри начини на действие при минното дело.

  Минната индустрия се насочва към дъното на океана. Какво може да се обърка?Можем ли изобщо да използваме ценните дълбоководни метали за бъдеще, задвижвано от възобновяема енергия?

  Индустрията има стойност, но трябва да я докаже

  Новата европейска политическа рамка е добре дошла, но няма да е достатъчна за голямата промяна.

  Общественото одобрение е от съществено значение, за да се осигури разработването на достатъчно нови минни проекти.

  Индустриите надолу по веригата, които разчитат на водород, трябва да имат достъп до достатъчни и достъпни доставки, за да може европейската икономика да продължи да се развива, да е иновативна и да остане конкурентоспособна.

  Различните групи заинтересовани страни трябва да работят заедно, за да намерят и постигнат консенсус.

  Трябва да се докаже, че минното дело на 21 век може да доставя необходимите минерали в голям мащаб, по напълно прозрачен и отговорен начин, при спазване на най-високите екологични стандарти и с минимално въздействие, завършва анализът.