Изследователи от стартъпа за изкуствен интелект Hugging Face си сътрудничат с Carnegie Mellon University и откриват, че генерирането на изображение с помощта на изкуствен интелект, независимо какви са те, има въглероден отпечатък, равен на този при зареждането на смартфон, пише Engadget.

В същото време изследователите забелязват, че генерирането на текст, независимо дали става въпрос за разговор с чатбот или за писане на есе, изисква много по-малко енергия от генерирането на снимки. Количествено текстът, генериран от изкуствен интелект, има нужда от толкова енергия, колкото и зареждането на смартфон до едва 16% от пълния заряд.

Изследването не разглежда само генерирането на изображения и текст от програми за машинно обучение. Изследователите са анализирали общо 13 задачи, вариращи от обобщаване до класифициране на текст, и са измерили произведеното количество въглероден диоксид. За да бъде проучването справедливо и наборите от данни разнообразни, те коментират, че са провели експериментите с 88 различни модела, използвайки 30 набора от данни. За всяка задача изследователите са пуснали 1000 подсказки, докато са събирали "въглероден код", за да измерят както консумираната енергия, така и отделяния въглерод по време на обмена.

ChatGPT на една година: Големият пробив, който разтърси технологичния святПрез изминалите 12 месеца ChatGPT се превърна в най-бързо развиващото се софтуерно приложение в света


Констатациите подчертават, че най-енергоемките задачи са тези, които изискват от модела на изкуствения интелект да генерира ново съдържание, независимо дали става въпрос за генериране на текст, резюмиране, създаване на надписи или изображения. Генерирането на изображения е класирано на първо място по количеството емисии, които генерира, а класифицирането на текст - като най-малко енергоемката задача.

Изследователите призовават учените и практиците, занимаващи се с машинно обучение, да бъдат „прозрачни по отношение на естеството и въздействието на своите модели, за да дадат възможност за по-добро разбиране на тяхното въздействие върху околната среда". Въпреки че това ниво на потребление на енергия от AI моделите може да не изглежда страшно, обемът на емисиите, свързани с технологията, като се има предвид колко популярна е тя вече, лесно може рязко да скочи. В пика на своята популярност ChatGPT например е имал до 10 милиона потребители на ден, а днес - 100 милиона активни потребители месечно.