Заплатите у нас ще растат над два пъти по-бързо от инфлацията през 2024 г., като очакваният ръст е 9%, а средногодишната инфлация ще се установи на нива от 4%.

Това прогнозират от Allianz Trade в регулярния си доклад за България.

Отбелязва се, че макар ръстът на възнагражденията да се забавя в сравнение с очакваните 13,5% за 2023 г., те ще изпреварват убедително увеличението на цените.

Анализаторите на компанията очакват по-малък ръст на потребителските разходи – 2% за 2024 г. спрямо 5,5 и 3,7% през 2023 г. и 2022 г.

Рисковете за 2024: Allianz предупреждава за нарастваща политическа пропастДоклад на Allianz от този месец отбелязва, че около 100 държави се считат за изложени на висока или екстремна опасност от обществени вълнения

Прогнозира се, че домакинствата ще бъдат по-консервативни в харченето заради по-малкото увеличение на заплатите и заради нарастващите лихви и по-неблагоприятните условия за кредити.

Прогнозата на Allianz Trade e за умерен растеж на българската икономика с около 2% ръст на БВП за 2024 г. и 2,5% за 2025 г.

От днес минималната заплата става 933 лв., вдига се и линията на бедностОчаква се около 800 000 българи от уязвими групи да получат финансова подкрепа в по-висок размер през 2024 г. вследствие на увеличаването на линията на бедност

Като основен двигател за икономически растеж у нас през тази година се посочват публичните разходи. При тях се очаква ръст от близо 4%.

Инвестиционната активност също ще се възстанови през следващите две години, движена от публични инвестиции, включително проекти, финансирани от Nеxt Generation EU. Прогнозираният ръст на инвестициите за тази година е 4,2% при нулев растеж за 2023 г., се отбелязва в доклада.

В анализа се изразява очакването българският износ да се възстанови бавно и постепенно успоредно с раздвижването на експортните пазари. Предвиждането за тази година е за ръст от 4,2%. Прогнозира се, че вносът ще се възстановява по-убедително и така приносът на нетната търговия ще стане отрицателен.

Бизнес средата в България е оценена като "адекватна с някои неотстранени слабости". Сред основните предизвикателства пред българската икономика експертите посочват нерешените проблеми с корупцията и ефективността на съдебната система, нестабилността на правителството и общественото недоволство от стандарта на живот. Те отбелязват и уязвимостта от външноикономически сътресения заради голямата експортна зависимост.

България е на второ място по ръст на заплатите в ЕС през третото тримесечиеВ еврозоната възнагражденията за отработен час са се увеличили с 5,3%

"Наличието на валутен борд и традиционно предпазливата финансова политика на България осигуряват устойчивост.

Валутният борд обаче до голяма степен неутрализира паричната политика, като ограничава използването й за противодействие на ценовия натиск от 2021 г. насам.

Затова очакваме валутната стабилност да се запази, но ценовата стабилност няма да бъде напълно възстановена преди 2025 г.", коментира Манфред Щамер, главен анализатор на Allianz Trade. "Прогнозата ни е България да се присъедини към еврозоната най-рано през 2025 г.", допълва той.

Велико Търново е рекордьор по ръст на чуждите инвестицииВ цели седем области преките чуждестранни инвестиции с натрупване намаляват към края на 2022 г. в сравнение с края на предходната година

"Възстановяването на износа е глътка свеж въздух за българския бизнес, но не очакваме то да бъде нито бързо, нито лесно.

Предвид усложнената икономическа обстановка в редица държави, които са сред традиционните експортни дестинации, както и глобалната прогноза на Allianz Trade за ръст на фалитите и тенденция на увеличаване на периодите на разплащане между фирмите, нашата препоръка към българските компании е за повишено внимание, проверка на контрагентите, прецизно следене на дължимите вземания и по възможност скъсяване на сроковете за получаването им", обяснява Камелия Попова, управител на Allianz Trade за България.
Allianz Trade (търговската марка, под която вече оперира застрахователят с над 100-годишна история – Еuler Hermes) е глобалният лидер в застраховането на търговски кредит и разполага със сериозна експертиза в сферата на гаранциите и събирането на вземания.

С изградена мрежа за ежедневно проследяване и анализ на промените в стабилността на над 80 млн. малки, средни и интернационални компании по света, Allianz Trade помага на клиентите си да избегнат риска от лоши дългове и забава на плащания, а в случай на нужда ги компенсира.

Allianz Trade е представена в 52 държави и има екип от над 5500 специалисти. Гаранция за надеждността на компанията като застраховател е принадлежността им към групата Allianz и AA кредитен рейтинг. Консолидираният оборот за 2021 г. е 2,9 млрд. евро, а общата експозиция на застрахованите транзакции по цял свят възлиза на 931 млрд. евро.

Към момента в България застрахованите експозиции достигнаха обща стойност над 2 млрд. eвро, като компанията се утвърждава убедително като лидер на националния пазар.