През третото тримесечие на 2023 г. средната работна заплата за страната e 2000 лв.

Увеличението на годишна база е с 14,7%.

Това показват данните на информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в областта на доходите и жизненото равнище за периода, цитирани от БТА.

Средната заплата е най-висока в област София-град.

Средното възнаграждение в столицата е 2722 лв., което е с 36,1% повече спрямо средната заплата за страната и с 13,9% повече в сравнение с трето тримесечие на 2022 г., посочват от министерството.

Най-голям ръст на средното възнаграждение на годишна база се отчита в областите Кърджали (20,1%) и Ловеч (18,6%).

С 14.7% расте на годишна база средната заплата у нас за третото тримесечиеСредното месечно възнаграждение за периода e 2 000 лв.

Статистиката показва, че общият доход на домакинствата през третото тримесечие на 2023 г. е 5728,68 лв. и нараства с 18,4% спрямо същия период на миналата година, отчитат още от социалното министерство. В информацията в бюлетина се уточнява, че основен компонент на общия доход е брутният доход.

През трето тримесечие на 2023 г. в осем икономически дейности се отчитат средни заплати над средните за страната. В тях са заети около една трета от всички работещи.

Най-високо е заплащането в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“; „Финансови и застрахователни дейности“; „Добивна промишленост“; „Професионални дейности и научни изследвания“; „Държавно управление“; „Образование“; „Хуманно здравеопазване и социална работа“, обобщават от МТСП.

КНСБ: 1427 лв. е необходимият нетен месечен доход за издръжка на работещ 2568 лв. е общата стойност за тричленно семейство - двама работещи възрастни и едно дете до 14 г.

В началото на декември Националният статистически институт посочи, че данните от допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети показват, че през третото тримесечие на 2023 г. доходът на 31,7 на сто от домакинствата се е увеличил за последните 12 месеца.

Затруднения при покриване на ежедневните разходи имат 70,1 на сто от анкетираните, почти без промяна спрямо предходното тримесечие.