През третото тримесечие на 2023 г. доходът на 31,7% от домакинствата се е увеличил спрямо последните 12 месеца.

Затруднения при покриване на ежедневните разходи имат 70,1% от анкетираните, почти без промяна спрямо предходното тримесечие.

Това показват данните от допълнителна анкета към Наблюдението на домакинските бюджети, съобщава Националният статистически институт на интернет страницата си. Данните обобщава БТА.

Проучването има за цел осъществяване на тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата. Анкетирани са 5 513 души на възраст 16 и повече навършени години от 3 059 домакинства.

През третото тримесечие на 2023 г. за 64,5% от хората доходът на домакинството им е останал без промяна спрямо последните 12 месеца. Този дял намалява с 13,5 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.

Увеличение на доходите са посочили 31,7% от хората, което е с 15,5 процентни пункта повече в сравнение с второто тримесечие на 2023 г., когато увеличение са имали 16,2%.

Делът на посочилите намаление на доходите за последните 12 месеца е спаднал през третото тримесечие на 2023 г. до 3,8% - с 2 процентни пункта по-малко спрямо предходното тримесечие.

Механизмът за минималната заплата има нужда от спешен ремонтВажно е да се обогати формулата за минималната заплата, така че да отчита много по-пълно състоянието на икономиката и пазара на труда

През третото тримесечие на 2023 г. 70,1% от хората изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи.

Делът им продължава да е относително висок, почти без промяна спрямо предходното тримесечие, посочва НСИ.

С известни затруднения са 36,6% от анкетираните, 21,9% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 11,6% - като много трудно. В сравнение с предходните тримесечия намалява делът на хората, които се справят много трудно и трудно, за сметка на увеличение на тези, които изпитват известни затруднения при покриване на ежедневните разходи.

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 22,7%, а 7,2% не изпитват никакви затруднения, което е с 0,5 процентни пункта по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.

Защо толкова бавно забогатяваме?Ако гледаме периода след глобалната финансова криза, България расте, но Литва и Румъния растат по-бързо

Делът на отговорилите, че могат да посрещнат със собствени средства неочаквани разходи в размер до 500 лева (неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.), сe увеличава от 50,4% през първото тримесечие, до 55,7% през третото тримесечие на 2023 г.

През третото тримесечие делът на посочилите, че не успяват да посрещнат неочакван разход, е 44,3%, което е с 4,9 проценти пункта по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.

И през трите изследвани тримесечия анкетираните дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други - средно малко над 7 при скала на измерване от 0 до 10.

Най-ниска е удовлетвореността от финансовото положение на домакинствата - средно около 5 при същата скала на измерване. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност от финансовото положение през изследваните тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи - около 3. Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните е 6,32 през второто тримесечие на 2023 г. и остава почти без промяна през третото тримесечие - 6,34, измерена по същата скала от 0 до 10.

Анкетата се провежда по проект "Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2024, 6-годишен модул - Достъп до услуги - Пилотно събиране на годишни данни за 2023" съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101122129 - 2022-BG-ILC-SILC.