Късно в понеделник държавите от ЕС и Европейският парламент постигнаха споразумение по първия в историята на блока набор от правила за регулиране на оценките на устойчивостта на компаниите, които направляват трилиони долари инвестиции в световен мащаб.

Блокът въвежда повече строгост в инвестирането в областта на околната среда, социалната сфера и управлението (ESG), тъй като регулаторните органи подозират рязък скок в "зеленото изпиране", при което компании раздуват прекалено своя профил по отношение на устойчивостта и се възползват от това във финансово и репутационно отношение.

Съгласно новите правила досега нерегулираните доставчици на рейтинги за ESG в Европейския съюз ще трябва да бъдат оторизирани и контролирани от Европейския орган за ценни книжа и пазари. Рейтинговите институции, базирани извън блока, ще трябва да използват модел на оценяване на някоя от рейтинговите институции, регулирани в ЕС.

70% скок на случаите на подвеждащи „зелени“ реклами в банковия секторНай-много случаи са регистрирани при европейски финансови институции


Рейтинговите агенции ще трябва изрично да оповестяват дали техните рейтинги обхващат начина, по който дейността на дадено дружество влияе върху околната среда или върху социални фактори, като например правата на човека, а не само въздействието на ESG върху финансовите резултати на дружеството. Целта е да се насърчат повече рейтинги, които обхващат "двойното въздействие" – т.е. както въздействието върху дружеството, така и върху околната среда - което вече е заложено в оповестяванията на ЕС за устойчивост, прилагани от листваните на борсата дружества.

"Повишаването на доверието на инвеститорите чрез прозрачни и регламентирани рейтинги за ESG може да окаже значително въздействие върху прехода ни към по-социално отговорно и устойчиво бъдеще", посочва Винсент Ван Петегем, министър на финансите на Белгия, която председателства ЕС, пред Reuters.

"Това споразумение представлява исторически пробив за устойчивото финансиране", заявява и Орор Лалук, френски лявоцентристки представител на Европейския парламент, който е част от преговорния екип.

Въздействието на ИТ върху климата се пренебрегва, а то се засилва4 инициативи, които могат да намалят влиянието на технологиите върху екологичния отпечатък на компаниите


Рейтинговите експерти ще трябва да дават различни оценки за екологичните, социалните и управленските фактори. Ако се предоставя един общ ESG рейтинг, тежестта на E, S и G трябва да бъде изрично посочена, като социалният показател трябва да включва и правата на човека.

В рейтинга за околната среда ще трябва да се посочи дали е взето предвид привеждането на компанията в съответствие с Парижкото споразумение за намаляването на въглеродните емисии.

По-малките рейтингови агенции за ESG, базирани в ЕС, ще трябва да спазват само по-лека версия на правилата през първите три години, за да им се помогне да се развият в сектор, доминиран от шепа големи играчи като MSCI, S&P Global, London Stock Exchange Group, Moody's и Morningstar's Sustainalytics.

Държавите от ЕС и Европейският парламент ще трябва да дадат официално одобрение на сделката, която вероятно ще влезе в сила някъде през 2025 г.

В рамките на различен подход Великобритания предложи доброволен кодекс за поведение на оценителите на ESG преди въвеждането на евентуални регулации.