Най-високата средна брутна месечна заплата на наетите лица в България за 2022 г. е в община Челопеч (3 398 лв.).

На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2 949 лв.), а на трето място е изненадата за тази година – община Кнежа (2 813 лв.).

На четвърта позиция е Столичната община (2 475 лв.), следвана от Раднево (2 450 лв.), Пирдоп (2 440 лв.) и Гълъбово (2 260 лв.).

Топ 10 се допълва от Девня (2 156 лв.), Панагюрище (2 050 лв.) и Божурище (1 925 лв.).

Това сочат данните на Института за пазарна икономика (ИПИ), измерващи средната брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в частния и обществения сектор в 265-те общини в страната. Картата на заплатите дава различен поглед към икономиката ни, като разкрива успешни примери за развитие както в големите икономически центрове, така и в по-малки индустриални общини.Първите три места се заемат от общини, в които са позиционирани водещи компании от добивната индустрия, енергетиката, селското стопанство и преработката на маслодайни култури. За поредна година прави впечатление, че най-високите средни заплати са в малки общини, на чиято територия оперират големи компании, които формират значителна част от трудовите доходи в района.

В Топ 10 преобладават общините от Средногорието, които имат силна добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и общините, които приютяват най-големите енергийни компании в страната.

Интересен е пробивът в топ 10 на община Кнежа, където има силно развито зърнопроизводство, и в която е базиран най-големият производител на слънчогледово олио в страната – стопански дейности, които отчитат много силни финансови резултати през 2022 г.

България е на челните места за най-ниски данъци в ЕвропаВ Дания (55,9%), Австрия (55%), Португалия (53%), Швеция (52,3%) и Белгия (50%) плащат най-много данъци на държавата

Сред големите областни центрове най-високите средни възнаграждения са в Столична община – 2 475 лв. (4-то място в страната), община Варна – 1 642 лв. (17-то място в страната) и община Пловдив – 1 584 лв. (22-ро място в страната).

Отново се наблюдава силно представяне на индустриалните общини в периферията на трите водещи икономически центъра.

В Топ 25 по заплати в страната влизат 1) общините Божурище, Елин Пелин, Костинброд и Ботевград от широката периферия на София; 2) общините Девня и Белослав в непосредствена близост до Варна и 3) общините Марица и Куклен до Пловдив.

Положителните процеси от последните години водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2018-2022 г.

Българите са с най-ниска покупателна способност в ЕСНай-високите нива на средния разполагаем доход са в западните и скандинавските страни, докато в повечето южни и източни държави те са по-ниски

Средната заплата на наетите лица в 215 общини в страната бележи ръст между 40% и 70% за четири години. В големите общини (Столична, Пловдив и Варна) ръстът на възнагражденията е над 50% в периода 2018-2022 г.

Най-висок ръст се наблюдава в общини, които не са били сред лидерите по възнаграждения, но през последните години са привлекли нова инвестиция или съществуващи компании са се разраснали и са подобрили значително своите резултати.

Такива са примерите на общините Кнежа, Брезник и Куклен. В района на Крумовград също се наблюдава сериозен ръст на възнагражденията.