Екстремните климатични явления стават все по-чести и представляват заплаха не само за собствениците на жилища, но и за наематели.

Според последния доклад за американските жилища под наем, изготвен от Съвместния център за жилищни проучвания към Харвардския университет, над 18 милиона жилища под наем в САЩ са изложени на рискове, свързани с климата и метеорологичните условия, съобщава CNBC.

Изследователите от Харвард съчетават данните от Националния индекс на риска на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации с петгодишното проучване на американската общност, за да установят кои жилища се намират в районите, в които се очаква да има годишни икономически загуби от екологични опасности като пожари, наводнения, земетресения, урагани и др.

"Жилищният фонд под наем е най-старият и голяма част от него не е пригоден за нарастващата честота, сериозност и разнообразие на екологичните опасности", коментира София Уедин, анализатор, фокусиран върху жилищата под наем, жилищното преустройство и достъпността в Съвместния център за жилищни проучвания.

Жилищният пазар в САЩ преживя най-лошата си година от три десетилетияПродажбите са намалели с 6,2% спрямо предходната година

Според последния доклад на Националния център за информация за околната среда през 2023 г. е имало 28 метеорологични и климатични бедствия с щети на стойност 1 милиард долара или повече, което е рекорден брой.

Тези метеорологични смущения са причинили щети на обща стойност 92,9 млрд. долара - оценка, коригирана с инфлацията, установи агенцията.

"Ясно е, че климатичните рискове не само се случват по-често, но на места, където живеят хора, поради което наблюдаваме увеличаване на тези щети с течение на времето", казва Джеръми Портър, ръководител на отдела за изследване на последиците от климата към First Street Foundation, организация с нестопанска цел в Ню Йорк.

Освен това, според проучванията на First Street Foundation, около два пъти повече имоти в САЩ са изложени на риск от наводнения, отколкото отчита FEMA. А застраховката срещу наводнения е задължителна само за имоти, които се намират в официалните заливни зони, допълва Портър.

Климатичните промени превръщат в бежанци милиони. Къде е най-зле?През 2022 г. рекордните 32,6 милиона вътрешни разселвания са били свързани с природни бедствия

Някои наематели няма как да избегнат риска заради финансова несигурност

На национално ниво 45% от еднофамилните жилища под наем и 35-40% от жилищата в малки, средни и големи многофамилни сгради се намират в квартали, които са изложени на годишни загуби от рискове, свързани с климата, показва проучването на Харвард.

Единиците с най-висок риск са мобилните къщи и кемпери, допълва Уедин. Въпреки че те са по-малък дял от наемния фонд, 52% от произведените единици се намират в райони с екстремно излагане на климатични условия.

Тъй като пазарът вече е изправен пред намаляващо предлагане на налични жилища с нисък наем, "екологичните рискове наистина биха изострили съществуващите проблеми с достъпността", смята Уедън.

Експертите твърдят, че наемателите на жилища с нисък наем или субсидирани много често остават с жилището, което имат, или нямат същото ниво на мобилност като по-заможните наематели.

Високите наеми крият риск от преждевременна смъртност, показва проучванеВероятността да почине през следващите 20 години е с 9% по-голяма за човек, който дава 50% от дохода си за наем в сравнение с човек, който плаща 30%

"Тези групи от населението са по-уязвими и не разполагат с финансови средства, за да се защитят от съществуващите рискове", казва Портър. "Това е един вид утежняващ риск, когато виждаме, че тези увеличения на климатичните рискове започват да засягат хора, които не могат да си позволят да се отдалечат от риска."

По-голямата част от щатските и местните средства, които покриват помощта след бедствие, са предназначени за собствениците на жилища, а не за живеещи под наем, което още повече усложнява ситуацията.

Основен ремонт и защита от бедствия

Жилищата с нисък наем или субсидирани жилища също се сблъскват с проблеми, свързани с опазването на околната среда, поради което са в лошо физическо състояние.

Според проучването на Харвардския университет в жилищата, отдавани под наем за по-малко от 600 долара на месец, има по-високи нива на физическа неадекватност, дължаща се на лошо състояние и компроментирана структура.

Това, от което се нуждаят наемателите, са по-големи инвестиции в съществуващия фонд и подобрения, които могат да намалят щетите по сградата и да подобрят нейната устойчивост на опасности.

Край с хазяите: Хакери на къщи атакуват пазара на наеми и правят бързи париХакерството е опит за ребрандиране и „дезинфекция“ на идеята за класически хазяин с асоциация към технологичен прогрес, а не плешив чичко в коридора, който ви гони за наема

Как наемателите могат да се защитят

Важно е наемателите да разберат, че се нуждаят от застраховка, за да защитят имуществото си.

Наемодателите и собствениците на сгради са отговорни за поправянето на физическите щети, нанесени от климатични опасности, като тези ремонти ще зависят от това дали наемодателят или собственикът на сградата са покрити от имуществена застраховка, казва Портър.

Но застраховката на наемодателя на сградата не покрива личното имущество на наемателите. Затова те трябва да проверят какви бедствия са включени в застрахователната им полица. Възможно е да се нуждаят от допълнения или от отделна полица, за да покрият рискове като наводнения или земетресения, казват експертите.

Въпреки че голяма част от рисковете са извън контрола на наемателите, те могат да проучват, за да вземат информирани решения и да се подготвят.

Защо бизнесът със сглобяеми къщи все повече фалираВъпреки че сроковете за модулното строителство са съкратени, транспортните и други разходи могат да означават, че то не е по-евтино от строителството на място

Преди да се преместят в нов район, наемателите трябва да проучат заливната зона, да потърсят сграда с устойчиви характеристики и да разберат на какви рискове е изложен този район, като използват инструменти за търсене, като картата за наводнения на FEMA или riskfactor.com - инструмент за търсене, подкрепен от анализа на данни на First Street Foundation.

В някои райони наемодателите трябва да съобщят на бъдещите наематели дали имотът се намира в заливаема зона или дали в миналото е имало наводнения.