Икономиката на ЕС навлезе в 2024 г. със слаба динамика.

Европейската комисия понижи прогнозата си за растежа до 0,9% за ЕС и 0,8% за еврозоната.

И все пак, въпреки че се очаква темповете на инфлация да намалеят повече от предварително предвиденото, предизвикателствата остават, отбелязва Euronews.

След като в края на 2023 г. икономиката на ЕС избегна рецесията на косъм, тя навлезе в 2024 г. с по-слаба от очакваната динамика, както потвърди ЕК в последната си зимна икономическа прогноза.

В новите прогнози се подчертава понижената перспектива за растежа през годината, който сега се очаква да бъде скромен - 0,9% в ЕС, което е намаление спрямо очакваните по-рано 1,3%, а прогнозата за еврозоната е коригирана по подобен начин - до 0,8% от по-рано очакваните 1,2%.

WSJ: Стагниращата икономика на Европа изостава от САЩАмериканската икономика се разширява стабилно и се радва на най-силното си представяне спрямо еврозоната от 2013 г. насам

Задава ли се възстановяване

Комисията подчертава, че през втората половина на 2024 г. се очертава постепенно възстановяване на икономиката, подкрепено от намаляването на инфлационния натиск, очакваното увеличение на реалните заплати и стабилния пазар на труда, стимулиращ потребителските разходи.

През 2025 г. се очаква ускоряване на растежа, като прогнозата е за 1,7 % в ЕС, което е непроменено спрямо есенната прогноза и за 1,5% в еврозоната, което е по-малко от предишните 1,6%.

Предвижда се хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в ЕС да се понижи по-бързо - от стръмните 6,3% през 2023 г. до 3,0% през 2024 г., а след това да спадне до 2,5% през 2025 г.

Еврозоната отразява тази тенденция, като прогнозите са за забавяне на темповете на инфлация от 5,4% през 2023 г. до 2,7% през 2024 г. и 2,2% през 2025 г.

Инфлацията в еврозоната се охлажда по-бързо от очакваното, сочат нови данниПрез 2025 г. растежът на цените може да достигне средно 2,0%, показва Проучването на професионалните прогностици, което е ключово за политиката на банката

Прогнозата за инфлацията в еврозоната за 2024 г. е ревизирана надолу от 3,2%, а за 2025 г. е оставена непроменена.

Предвижда се инвестициите да получат тласък от подобряването на условията за кредитиране и от продължаващото разгръщане на Механизма за възстановяване и преодоляване на последиците от икономическата криза.

Търговията, която не постигна добри резултати миналата година, също се очаква да се върне към нормалните си нива с чуждестранните партньори.

Икономически рискове

Въпреки някои окуражаващи признаци, ЕК остава бдителна по отношение на очертаващите се икономически рискове, включително постепенното прекратяване на схемите за енергийна подкрепа, продължаващите геополитически търкания и потенциалната ескалация на конфликтите в Близкия изток, които засягат търговските маршрути в Червено море.

Еврозоната е изправена пред слаб растеж и възможна рецесия, според ЕЦБПостъпващите данни сочат, че бъдещето остава несигурно, а перспективите са наклонени в посока надолу

Облекчаване на паричната политика

В началото на 2024 г. в някои пазарни сегменти се отчитат по-ниски лихвени проценти, което е сигнал за потенциално раздвижване в обема на банковото кредитиране през следващите месеци.

Пазарите вече оценяват евентуална промяна в паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ), като очакванията са за понижение на лихвените проценти още през второто тримесечие на 2024 г., а кумулативните намаления да достигнат 200 базисни пункта през прогнозния период.

Въпреки това ЕК предупреждава за висока волатилност на лихвените проценти, което предполага, че пазарите все още се борят с несигурността, докато ЕЦБ не се ангажира с определен път към облекчаване на паричната политика.

Инфлацията охлажда амбициите на ЕЦБ за намаляване на лихвите Инфлацията в еврозоната е скочила до 2,9% през декември от 2,4% през ноември

Предизвикателства пред най-голямата икономика

Показателите за икономическите нагласи в Германия остават смущаващи, като през януари те достигнаха най-ниските си стойности, невиждани от пандемията насам, което предполага слаба икономическа активност през първата половина на 2024 г.

След свиването на производството с 0,3% през 2023 г. се очаква германската икономика да отбележи скромно увеличение от 0,3% през 2024 г., което е низходяща ревизия спрямо прогнозираните преди това през есента 0,8%.

Прогнозата за 2025 г. остава непроменена и възлиза на растеж от 1,2%.

Недостигът на работна ръка представлява пречка пред икономическата активност, а на фона на стагниращата динамика на износа и вноса е малко вероятно и възстановяване, обусловено от търговията.

Защо германската икономика страда - и може ли правителството да я излекува?Прочутият икономически модел на страната изглежда се разклаща. IMF прогнозира, че през 2023 г. Германия ще бъде единствената икономика от Г-7, която ще се свие

В по-оптимистичен план условията за финансиране на пазара напоследък се облекчиха, като очакванията са за продължаващо облекчаване, улеснено от по-достъпното банково кредитиране.

Значителни различия

През 2024 г. се очаква растеж на всички икономики в ЕС, въпреки че различията са значителни.

Очаква се през 2024 г. БВП на редица по-малки икономики да нарасне с 2-3 %, за разлика от по-големите икономики, които вероятно ще бъдат изправени пред по-големи предизвикателства.

Перспективите за растежа на Франция бяха преразгледани в посока надолу от първоначалната прогноза за 1,2 % за 2024 г. на 0,9 %, като прогнозата за 2025 г. също беше леко понижена до 1,3 %.

Прогнозата за Италия за 2024 г. е намалена на 0,7%, а прогнозата за 2025 г. остава непроменена.

Пет предизвикателства за икономиката на Мелони през 2024 г.Страната е изправена пред забавен растеж, безработица и чувствително влияние на климатичните изменения

Икономическите прогнози за Испания както за 2024 г., така и за 2025 г. останаха непроменени.

Малта оглавява класацията за растеж в еврозоната със стабилни прогнози от 4,6% през 2024 г. и 4,3% през 2025 г., следвана от Кипър и Хърватия.

Извън еврозоната Румъния е на път да заеме водеща позиция с очакван растеж от 2,9% през 2024 г., докато за Унгария се предвижда най-значителен растеж през 2025 г. от 3,6%.

Къде сме ние

Икономическата активност в България е била изправена пред редица предизвикателства, посочва ЕК. Сред тях са по-слабо търсене на външните пазари (на български стоки - бел. ред.), по-високи лихвени проценти в еврозоната и продължаващ натиск заради високите цени.

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на България се очаква да се увеличи с 1,9% през 2024 г., смятат от ЕК, цитирани от БТА. Това представлява повишение спрямо есенната прогноза на Европейската комисия за растеж на българския БВП с 1,8% през тази година.

За сравнение през януари БНБ прогнозира ръст на БВП от 2,5 на сто, по данни към 11 януари 2024 г. В прогнозата на Министерството на финансите при приемането на бюджета е заложен ръст на БВП от 3,2 на сто.

Mалко над 2% ръст на БВП за тази година прогнозират икономистите от БАНОчакванията за следващите 2 години са за плавно възстановяване до средните нива от преди пандемията, като вътрешното търсене ще продължи да бъде основен фактор на икономическия растеж

За 2025 г. ЕК прогнозира българската икономика да нарасне с 2,5%, което до голяма степен съвпада с нейната есенна прогноза.

Вътрешното потребление се очаква да бъде основен фактор за икономическия растеж на България. Европейската комисия прогнозира, че инфлацията в България, измерена спрямо Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), ще се понижи значително до 3,4 на сто през 2024 г. В есенната си прогноза ЕК очакваше годишното нарастване на цените у нас да достигне 4 на сто през тази година.

Прогнозата за годишната инфлация в България за 2025 г. е за ръст от 2,9 на сто, като тя не се променя спрямо доклада й от есента.

Като цяло през миналата година повишаването на цените у нас възлиза на 8,6 на сто. Това равнище е малко по-ниско в сравнение с предвиденото в есенната прогноза за годишна инфлация от 8,8 през 2023 г.