Internet Crime Complaint Center (IC3) към ФБР публикува своя доклад за престъпленията в интернет за 2023 г., в който се отчита 22% увеличение на докладваните загуби в сравнение с 2022 г., възлизащи на рекордните 12,5 млрд. долара.

Броят на съответните оплаквания, подадени до ФБР през 2023 г., достига 880 000, което е с 10% повече от предходната година, като най-засегнатата възрастова група са хората над 60 години. Това показва и колко по-уязвими са възрастните хора по отношение на киберпрестъпленията.

И двете цифри продължават тревожната тенденция, наблюдавана от агенцията от 2019 г. насам, при която жалбите и загубите се увеличават ежегодно.

За 2023 г. видовете престъпления в САЩ, които се увеличават, са измамите, свързани с техническа поддръжка и изнудване, докато фишингът, нарушаването на лични данни и измамите, свързани с неплащане/недоставяне на стоки, леко намаляват.

Докладът на IC3 за престъпленията в интернет за 2023 г. откроява четири онлайн престъпления, които са причинили най-големи финансови загуби в САЩ през миналата година: измами с бизнес електронна поща, инвестиционни измами, софтуер за откуп (криптовируси) и измами с техническа поддръжка/поддръжка на клиенти, както и измами, при които зловредните играчи се представят за правителствени лица.

През 2023 г. измамите чрез компрометиране на бизнес имейли са довели до загуби за над 2,9 млрд. долара и 21 489 оплаквания, като агенцията наблюдава засилваща се тенденция измамниците да използват платформи за криптовалути за бързото усвояване на средства.

Инвестиционните измами са се увеличили с 38% през миналата година, причинявайки потвърдени загуби в размер на 4,57 млрд. долара. Това се дължи главно на 53% увеличение на загубите от измами с криптовалути в размер на 3,94 млрд. долара.

"През 2023 г. загубите, отчетени вследствие на инвестиционни измами, станаха най-много от всички видове престъпления, проследявани от IC3", се обяснява в Доклада за престъпността в интернет за 2023 г.

През миналата година ФБР е регистрирало 2825 жалби, свързани с криптовируси, които са засегнали сектори от критичната инфраструктура, включително здравеопазване, производство, правителство и ИТ. Общият размер на загубите се оценява на над 59,6 млн. долара. Трябва да се отбележи обаче, че този брой отразява само докладваните плащания и вероятно е далеч по-нисък от общия брой искания за откуп, платени от компаниите през 2023 г.

Миналата година измамите, свързани с техническа/клиентска поддръжка и с представяне на хакери за правителствени служители, насочени предимно към възрастни хора, са довели до загуби за над 1,3 млрд. долара.

“Всички цифри, споменати в настоящия доклад, се основават на известни случаи на престъпления в интернет, които са докладвани от жертвите или са разкрити чрез независими действия на правоприлагащите органи”, посочват още от ФБР.

“По този начин те представляват само част от действителните загуби, причинени от киберпрестъпления всяка година в САЩ, тъй като много инциденти остават неразкрити или не се съобщават на властите”.