България се намира на много напреднал етап от своето присъединяване към еврозоната. Това каза управителят на БНБ Димитър Радев на конференцията "Европейският път на България - присъединяване към еврозоната: предимства и предизвикателства пред бизнеса", организирана от Министерството на финансите. Във форума участва председателят на Еврогрупата Паскал Донахю, който е на посещение у нас по покана на министър Асен Василев, предава БТА,

БНБ и банковият сектор до голяма част вече са част от институционалната рамка, от работните механизми на еврозоната, каза Радев и изтъкна, че България се намира на важен етап от своя европейски път.

По думите на управителя на БНБ този етап е в голяма степен уникален, защото България е единствената страна в ЕС, която е член на банковия съюз, ключова институция на еврозоната, без да е член на самата еврозона. БНБ е единствената централна банка извън еврозоната, която работи в режим на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и която е пълноправен член на основните два стълба на банковия съюз - единния надзорен механизъм и единния механизъм за преструктуриране.

Радев отбеляза, че страната ни има собствен опит по пътя към еврозоната, който идва от членството ни в банковия съюз. Това, на което сме свидетели след присъединяването към банковия съюз е, че ние поддържаме устойчиви показатели на банковия сектор над средните за ЕС и по отношение на капиталова адекватност, и по отношение на ликвидно покритие, показателите за рентабилност през последните три години са на исторически на-високото си равнище, даде примери Радев.

Управителят на БНБ обобщи, че от позицията на банковия сектор предимствата на еврозоната са безспорни. Той каза, че анализите, които се правят всяка година относно опита ни от присъединяването към банковия съюз, показват категорично, че този опит е позитивен. Не констатираме негативи от присъединяването към банковия съюз, който е ключова институция на еврозоната, отбеляза Радев.

Радев отбеляза още, че през 2015 г. беше инициирана мащабна програма за реформи в банковия сектор. Реорганизирахме банковия ни надзор, изградихме функцията по преструктуриране на банки от нула, изградихме институционална рамка за провеждане на добри политики в сектора, променихме качествено реда, по който се взимат решения в БНБ, въведохме стандарти, които са устойчиви до днес по отношение на банковия сектор, изтъкна управителят на централната банка. Той посочи, че тези реформи и добри политики направиха възможно присъединяването на България към банковия съюз.

Това, което направихме в банковия сектор може да бъде направено в останалите сектори на икономиката и рецептата е реформи и добри политики, това е, което трябва да следваме, каза Димитър Радев.

Димитър Радев посочи още, че страната ни иска да се присъедини към еврозоната не само заради ползите - искаме да допринесем за дискусиите, които се водят в еврозоната за решаването на проблемите в самата еврозона и в ЕС, каза той.

Радев изтъкна, че България поддържа повече от четвърт век много дисциплинирана фискална политика и добави,че резултатът е очевиден - имаме втория най-нисък дълг към БВП в ЕС. Ако продължим по този път, еврозоната ще спечели още един глас на здрав разум по отношение на решаването на фискалните въпроси, с които еврозоната и ЕС се сблъскват. Това е нещо, от което нашия съюз се нуждае силно, каза Димитър Радев.