Българската народна банка (БНБ) ще проведе на 15 април аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 200 милиона лева.

Това съобщават от Централната банка, цитирани от БТА.

Книжата са със срочност три години (1095 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия номер BG 20 300 24 116/17.04.2024 г. с падеж 17 април 2027 г. и 3 процента годишна лихва.