• Органичен ръст от 1,4%, с ръст в цените от 3,4% и реален вътрешен ръст (RIG) от -2,0%, отчита Несле за първото тримесечие на годината.

• Общите отчетени продажби са 22,1 милиарда швейцарски франка, спад от 5,9% (тримесечието на 2023 г.: 23,5 милиарда швейцарски франка). Валутните курсови разлики водят до намаляване на продажбите с 6,7%. Продажбата на дялове има отрицателно въздействие от 0,6%.

• Положително влияние върху органичния ръст на продажбите за Групата имат Европа и развиващите се пазари, а Северна Америка е с отрицателно въздействие.

• Прогнозата за 2024 г. е потвърдена – групата очаква органичен ръст на продажбите от около 4% и умерено увеличение на маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност. Основната печалба на акция в постоянна валута се очаква да се увеличи с между 6% и 10%.

„Очаквахме бавен старт и ще видим силно възстановяване на реалния вътрешен ръст (RIG) през второто тримесечие с надеждни резултати за остатъка от годината. Широката гама от инициативи за растеж в цялата група вече започват да дават резултати“, коментира Марк Шнайдер, главен изпълнителен директор на Nestlé.

„В Северна Америка засилихме интензивността на иновациите и търговските си дейности, предимно в замразените храни, които загубиха позиции през първото тримесечие. Планът за интегриране на бизнеса с витамини, минерали и добавки на Nestlé Health Science е в действие, като повратната точка се очаква през второто тримесечие и силен растеж след това“, добавя той.

„Основните приоритети на Nestlé продължават да бъдат оптималното представяне, имплементирането на нашия опит в областта на науката и храненето и стимулирането на растежа с нашите марки, оценявани на милиарди. Потвърждаваме нашата прогноза за 2024 г. и гледаме напред с увереност", казва още Марк Шнайдер.

Продажби на групата

Органичният ръст е 1,4%. Ценообразуването е 3,4%, след висока база за сравнение през 2023 г. Реалният вътрешен ръст (RIG) е -2,0%, повлиян от слабото потребителско търсене, особено в Северна Америка, и временните ограничения на предлагането на витамини, минерали и добавки.

По региони органичният растеж се движи от Европа и развиващите се пазари, което компенсира спада на продажбите в Северна Америка. На развитите пазари органичният ръст е -0,4%, с отрицателен реален вътрешен ръст (RIG) и положителен ръст в цените. В развиващите се пазари органичният ръст е 4,1%, воден от ценообразуването с леко отрицателен реален вътрешен ръст (RIG).

По продуктова категория:

• Purina PetCare има най-голям принос за органичния ръст, подхранван от константните ръстове на научно обоснованите първокласни марки, Purina ONE, Fancy Feast и Friskies .

• Кафето постига нисък едноцифрен ръст, с продължителен темпза Nescafé, Nespresso и Starbucks .

• Продажбите в шоколадовите изделия имат среден едноцифрен темп, със силен ръст за KitKat и сезонните продукти.

• Водите имат среден едноцифрен ръст, подкрепен от ръстана Perrier и продължаващия темп на S.Pellegrino .

• Продажбите на детски храни (Infant Nutrition) нарастват с нисък едноцифрен темп, въз основа на продължаващата инерция за NAN и олигозахариди от човешко мляко (HMOs).

• Nestlé Health Science отчита отрицателен растеж, като силното търсене на медицинско хранене е компенсирано от временните ограничения на предлагането на витамини, минерали и добавки.

• Млечните продукти отчитат отрицателен ръст, след висока база за сравнение през предходната година.

• Готварските продукти отбелязват отрицателен растеж, тъй като силното търсене на Maggi е компенсирано от спад в продажбите на замразени храни в Северна Америка.

По канали органичният ръст на продажбите на дребно остава стабилен на 1,4%. Продажбите от електронната търговия са нараснали с 6,1%, достигайки 17,4% от общите продажби на Групата. Органичният ръст на каналите извън дома е 2,0%.

Продажбите на дялове имат отрицателно въздействие с 0,6%, до голяма степен свързани със създаването на съвместно предприятие с PAI Partners за бизнеса на Nestlé със замразена пица в Европа. Разликите във валутните курсове води до намаляване на продажбите с 6,7%. Общите отчетени продажби са намалели с 5,9% до 22,1 милиарда швейцарски франка.

Нестле България

„Навлязохме в юбилейната за нас 2024 г. устремени да надграждаме. Холистичният ни подход към бизнес развитие доказват своята ефективност и в първото тримесечие на 2024. Освен че достигнахме органичен ръст от 8,8% благодарение на отдадения екип на Нестле България, ние не спираме да развиваме своите социално отговорни активности, само част от които са зимното издание на „Нестле за Живей Активно!“, новолансираният конкурс „Родители, аплодисменти!“ и разширяването на мисията „SOS Залесяване“ до национално ниво. Предстои ни изключителна година!“, казва Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България.

В първото тримесечие на годината, в която Нестле България отбелязва своята 30-годишнина на българския пазар, органичният ръст достига 8,8%.