Сезонно коригираният обем на търговията на дребно в страните от Европейския съюз през март 2024 г. се е увеличил с 1,2 на сто спрямо февруари 2024 г., а в еврозоната - с 0,8 на сто.

Това сочат предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат, цитирани от БТА.

През февруари 2024 г. е регистрирано понижение спрямо предходния месец - в ЕС с 0,1 на сто, а в еврозоната - с 0,3 на сто.

В сравнение с март 2023 г., календарно коригираният обем на търговията на дребно през март 2024 г. се е увеличил с 2 на сто в целия ЕС, а в еврозоната - с 0,7 на сто.

В България календарно и сезонно коригираният обем на търговията на дребно се е понижил с 0,6 на сто през март 2024 г. спрямо предходния месец. През февруари 2024 г. е регистрирано повишение от 0,4 на сто спрямо януари.

На годишна основа (спрямо март 2023 г.) у нас e отчетено увеличение с 0,4 на сто на търговията на дребно в България.

Търговията на дребно в ЕС през март в сравнение с февруари 2024 г.

Обемът на търговията на дребно в Европейския съюз през март 2024 г. се е увеличил спрямо предходния месец с 0,8 на сто при хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия, с 0,5 на сто при нехранителните стоки и с 1,5 на сто при автомобилните горива.

Сред страните от Евросъюза, за които има налични данни, най-значително нарастване при обема на търговията на дребно през март 2024 г. е регистрирано на месечна основа в Полша (+7,3 на сто), Кипър (+4,8 на сто) и Унгария (+2 на сто).

Най-значителен спад е отчетен в Швеция (-1,8 на сто), Малта (-1 на сто) и Австрия (-0,8 на сто).

Търговията на дребно в ЕС през март 2024 г. спрямо март 2023 г.

В страните от Евросъюза обемът на търговията на дребно през март 2024 г. се увеличава на годишна основа (спрямо март 2023 г.) с 1 на сто при хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия и с 3 на сто при нехранителните стоки.

При автомобилните горива е отчетено понижение с 0,5 на сто.

Сред страните от ЕС, за които има налични данни, най-значително нарастване при обема на търговията на дребно на годишна основа през март е регистрирано в Полша (+14,8 на сто), Люксембург (+10,3 на сто) и Хърватия (+8,9 на сто).

Най-значително годишното понижение е отчетено в Белгия (- 4,6 на сто), Естония (-2,3 на сто) и Австрия (-2 на сто).