Ново проучване, направено от UBS отчита промяна в тенденциите и приоритетите в инвестирането сред свръхбогатите хора.

Най-очевидна е значителната промяна в разпределението на активите към облигации и други продукти с фиксиран доход, емитирани от развитите пазари, което отразява апетита за лесна доходност, тъй като по-високите лихвени проценти стават неизменна част от световната икономика.

Докладът на UBS, озаглавен Global Office Family Report, се основава на подробно проучване на 302 семейни компании със средно нетно състояние от 2,6 млрд. долара.

Разпределението на активите за фиксиран доход на развитите пазари нараства от 12% на 16% през 2023 г. В същото време разпределението към финансови категории като акции на развиващите се пазари и недвижими имоти, се свива.

Джон Матюс, ръководител на политиката на UBS за управление на частно богатство в САЩ, обяснява пред Fortune, че преобладаващите настроения сред мениджърите на семейни компании са "отказ от риск" в момент, когато има множество възможности за инвестиране в сигурни продукти, носещи 5-6% печалба.

"Те искат да максимизират всеки грам доходност, който могат да получат. В някои случаи банковите депозити са толкова високи, колкото корпоративната фиксирана доходност.", допълва експертът.

В допълнение към фиксираната доходност, най-богатите в света предпочитат частния капитал и акциите като основен инвестиционен избор. Не е изненадващо, че те посочват изкуствения интелект като най-популярната сфера за инвестиции, следван от здравните технологии и автоматизацията.

Друга забележителна тенденция, изтъкната в доклада, е най-големия риск за анкетираните: геополитиката.

Респондентите в огромното си мнозинство посочват голям геополитически конфликт като най-голям риск както през следващите 12, така и през следващите 5 години.

В краткосрочен план по-високата инфлация и корекцията в сектора на недвижимите имоти са посочени като втори и трети водещ проблем. Притесненията по тези въпроси обаче намаляват в петгодишен план, тъй като вместо тях респондентите посочват опасенията си от климатичните промени и дълговата криза.

Относно географските региони за инвестиране, европейските и швейцарските компании предпочитат родните си пазари, докато мениджърите имат силна склонност към американски инвестиции.

Последната тенденция, която докладът изтъква, е скромното връщане към активното управление: промяна спрямо пасивните стратегии, които доминираха в инвестиционния пейзаж през последните години.