Всеизвестен факт е, че когато богатите даряват средства за благотворителност, те винаги намират начин да извлекат максимална полза за себе си.

Най-разпространената практика са тръстовете за благотворителност, които се създават от физическо или юридическо лице, наречено праводател.

То определя начина на финансирането им чрез избор на благотворителна организация или множество такива, които получават годишни плащания за предварително посочен срок на действие на тръста.

Всичко, което остава след изтичането на този срок, отива при бенефициенти, избрани отново от праводателя, като в повечето случаи това са негови наследници, обяснява в анализ по темата BusinessInsider.

От милиардерите Уолтън до Жаклин Кенеди Онасис

Едно от най-известнтие милиардерски семейства в САЩ – Уолтън, наследници на империята Walmart, са спестили минимум 3 млрд. долара от данъци, използвайки тръст за благотворителност, твърдят от организацията "Американци за данъчна справедливост".

Друг от най-ярките примери за това е вдовицата на президента Кенеди – Жаклин Кенеди Онасис, която включва в завещанието си благотворителен тръст в полза на внуците си, след изтичането на срока му от 24 години.

С помощта на правилните адвокати, които да изготвят всички подробности по сложната документация, богатите спестяват огромни суми от данъците върху имуществото и доходите си, използвайки публичната благотворителност.

Ако например, активите в тръстовете се увеличават по-бързо от лихвения процент, определен от данъчната служба към момента на финансирането, бенефициентът може да получи много по-голямо състояние от първоначално определените финансови условия, твърдят още от "Американци за данъчна справедливост".

Говорител на семейство Уолтън защитава милиардерската фамилия от публичните нападки още преди десетилетие. През 2013 г. Ланс Морган коментира пред Bloomberg, че "всички практики за благотворителност или планиране на имуществото, използвани от клиентите му, са широко достъпни и често използвани".

Да осигуряваш незаконните си наследници

"Начинът, по който много от нашите клиенти гледат на тези стратегии, е да обслужат своите благотворителни намерения, така че да привнесат и лична полза от тях", признава друг адвокат – Ед Рен, партньор в Withersworldwide.

Много от неговите клиенти са предприемачи със собствен бизнес или участници в частни капиталови и хедж фондове, които са получили бърза печалба и целят по-малко приспадане на данъци върху доходите им.

Те могат да се използват от дискретното прехвърляне на богатство, което се проявява като публична филантропия.

"Виждал съм хора, които използват тази тактика за издръжка на любовниците си и дори за осигуряване на незаконни наследници, за които съпрузите им дори не подозират ", признава Рен пред BusinessInsider.

"До известна степен благотворителните тръстове са начин да се скрие кой точно е бенефициентът", допълва той.

Игра на лихвени проценти

Едни от най-разпространените тръстове за благотворителни цели са т.нар. CLAT, които изплащат фиксиран процент на годишна база от стойността на тръста в момента на създаването му. Семейство Уолтън и Джаки Кенеди Онасис избират именно CLAT.

"С CLAT се ангажирате с фиксирана цифра, което означава, че ако пазарът изведнъж се срине, а всички сме виждали това периодично през последните десетилетия, вие ще изплащате този процент", обяснява Дженифър Галваня, ръководител на доверителните, имотните и данъчните сделки в Bank of America Private Bank. "Възможно е да изчерпате тръста, преди той изобщо да достигне до бенефициента на остатъка", допълва още експертът.

За да се гарантира, че някакъв остатък все пак ще бъде наследен от бенефициента, праводателят може да избере друг вид благотворителен фонд – CLUT, вместо CLAT.

И двата вида тръстове изплащат фиксиран процент от активите си за благотворителност, но разликата при CLUT е, че се използва справедливата пазарна стойност към момента на изплащане на сумата, а не първоначалното финансиране към определен процент.

Това означава, че CLUT не може да бъде изчерпан, а в случай, че активите се представят по-добре от очакваното, благотворителната организация получава по-големи плащания, като по този начин се ограничават печалбите на бенефициента.

Повечето адвокати структурират CLAT така, че да "нулират" остатъчния дял, което означава, че настоящата стойност е равна на средствата, прехвърлени в тръста. Ставката, която се използва за изчисляване на настоящата стойност, наричана ставка 7520, е 5,2% към януари 2024 г.

Ако изчисленията предвиждат, че остатъчната лихва на е равна на нула, бенефициентите са освободени от данък върху имуществото, дори ако активите действително се оценят с по-голяма сума.

Как точно работи схемата

Ето един пример как може да работи CLAT, обяснен от Майкъл Принцо, управляващ директор в CliftonLarsonAllen.

В случая се разглежда благотворителен тръст CLAT, създаден през декември 2023 г. и финансиран с 1 млн. долара за срок от 20 години. За да се нулира, ако приемем, че ставката 7520 е 5,8%, тръстът трябва да плати 1,86 млн. долара за благотворителност през този срок. Ако активите на тръста се инвестират и постигнат годишна норма на възвръщаемост от 9%, остатъкът ще бъде 2,1 млн. долара.

Бенефициентите получават този остатък без данък върху имуществото или дарението. Той също така не се взема предвид при освобождаването на праводателя от данък върху имуществото и данък дарение, тъй като тези активи са създадени от бъдещия растеж на тръста след внасянето на активите.

Най-честата практика е подобен вид благотворителни тръстове да се финансират с публично търгувани акции или парични средства, които се реинвестират през срока на действие.

По този начин се увеличат максимално шансовете активите за бенефициента да надхвърлят ставката 7520, тоест наследниците на праводателя да бъдат максимално осигурени, допълва експертът.