С 11,1% се увеличават депозитите и с 18,6% кредитите на домакинствата в края на април на годишна база, показва статистиката на БНБ.

Според данните депозитите на домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са 82,302 млрд. лв. (41,6 на сто от БВП) в края на април, което е увеличение с 11,1 на сто спрямо същия месец на 2023 г. Депозитите на нефинансовите предприятия са 43,693 млрд. лв. (22,1 на сто от БВП) в края на април.

На годишна база те се увеличават със 7,4 на сто. Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 18,6 на сто на годишна база през април и в края на месеца достигат 3,179 млрд. лв. (1,6 на сто от БВП).

В края на април общо депозитите на неправителствения сектор (нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД) са 129,173 млрд. лв. (65,2 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 8,9 на сто, допълва БТА.

Кредитите за неправителствения сектор са 94,251 млрд. лв. (47,6 на сто от БВП) в края на април, отчита статистиката. Те се увеличават на годишна база с 13,7 на сто.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции (други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 112,5 млн. лева, посочват от БНБ.

На годишна база продадените кредити от други ПФИ са 112,5 млн. лв., в които 4,5 млн. лв. през април, като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 8,6 на сто на годишна база през април и в края на месеца достигат 45,503 млрд. лв. (23 на сто от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са 40,850 млрд. лв. (20,6 на сто от БВП) в края на април. Спрямо същия месец на 2023 г. те се увеличават с 18,6 на сто.

В края на април жилищните кредити са 21,395 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 23,9 на сто. Потребителските кредити възлизат на 17,740 млрд. лв. и се увеличават с 14 на сто спрямо април 2023 г.

На годишна база другите кредити (включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 3,9 на сто, като достигат 413,8 млн. лева.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 11,6 на сто на годишна база през април и в края на месеца са 474,9 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7,898 млрд. лв. (4 на сто от БВП) в края на април, което е увеличение с 20,9 на сто на годишна база.