Броят на кредитите на секторите Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на 2024 г. намалява незначително на годишна база, а общият им размер нараства с 13.1%, показват данните на Българската народна банка.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2024 г. са 154 хил. броя, като нарастват на годишна база с 1%. Размерът на тези кредити е 45.610 млрд. лева, като се отчита нарастване с 8.4% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 2.8%, а размерът им – с 2%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (28.7%), Преработваща промишленост (20.6%) и Операции с недвижими имоти (10.5%).

Към края на март 2024 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75.2%.

Кредитите на сектор Финансови предприятия в края на първото тримесечие на 2024 г. са 1022 броя, като нарастват на годишна база с 5.1%. Размерът на тези кредити е 7.708 млрд. лева, като се отчита нарастване с 19.9% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Финансови предприятия нараства с 0.9%, а размерът им – с 1.8%.

Към края на март 2024 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99%.

В края на март 2024 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД намалява на годишна база с 0.1%, като достига 2.831 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база със 17.5%, като достига 40.071 млрд. лева. В края на март 2024 г. в сравнение с края на декември 2023 г. броят на тези кредити се увеличава с 0.6%, а размерът им – с 4.4%.

Към края на март 2024 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27.1%.

Депозити

Броят на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на 2024 г. нараства на годишна база с 1.2%, а общият им размер – с 8.3%, показват данните на БНБ.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на март 2024 г. са 625 хил. броя, като се отчита ръст от 2% спрямо края на същия месец на 2023 г. В края на първото тримесечие на 2024 г. размерът на тези депозити е 43.326 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 5%. Спрямо края на декември 2023 г. броят им се повишава с 0.1%, а размерът им намалява с 1.1%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (24.4%), Преработваща промишленост (14.5%) и Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива (10.8%).

Към края на март 2024 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 59%.

Депозитите на сектор Финансови предприятия в края на март 2024 г. са 7.542 хил. броя, като се отчита ръст от 4.4% спрямо края на същия месец на 2023 г. В края на първото тримесечие на 2024 г. размерът на тези депозити е 3.868 млрд. лева, като на годишна база той спада с 12.3%. Спрямо края на декември 2023 г. броят им се повишава с 0.4%, а размерът им – с 3.8%.

Към края на март 2024 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 88.1%.

В края на първото тримесечие на 2024 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 8.906 млн., като нараства на годишна база с 1.1%. Размерът на тези депозити в края на март 2024 г. нараства на годишна база с 11.5% и достига 81.560 млрд. лева. В края на март 2024 г., спрямо края на предходното тримесечие, броят на тези депозити намалява с 0.1%, а размерът им се повишава с 2%.

Към края на март 2024 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 18.6%.