Либерализацията на енергийния пазар трябва да се проведе при максимална прозрачност на процеса и внимателно обмислени регулации. Това послание отправи Димитър Бартов, управляващ директор на Synergon Energy, по време на 15-ото издание на форума ШУМЪТ НА ПАРИТЕ, организиран от Profit.bg.

В рамките на събитието Бартов участва в дискусионния панел „Енергийната сигурност: инвестиции в развитие на инфраструктура и подобряване на свързаността“ заедно с Джордж Сатлас - изпълнителен директор на ICGB (Interconnector Greece - Bulgaria) и Никола Газдов, член на борда на SolarPower Europe и председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ).

Synergon Energy е един от най-големите доставчици и търговци на електроенергия в България. Осигурява доставките на над 12 000 дружества и управлява портфолио от над 2000 ВЕИ производители с близо 1000 МВт инсталирана мощност.

„Сключваме сделки на едро с почти всички страни от региона и сме изключително активни на Югоизточния европейски пазар, като основната ни роля е да координираме, балансираме и да посрещаме търсенето на енергия в България“, каза Бартов. „Правим всичко възможно да подпомогнем работата на електроенергийния системен оператор, да поддържаме енергийната система балансирана и да постигнем честна спрямо крайния потребител цена. Това е трудна задача, отчитайки интересите на всички страни, участващи в процеса“, посочи управляващият директор на Synergon Energy.

„Що се отнася до постигането на въглеродна неутралност, България е един от лидерите в тази насока - нашият процент от възобновяеми енергийни източници се увеличава буквално на месечна база. Мога да заявя, че се развиваме много добре, но същевременно това прави задачата за поддържане на балансиран енергиен пазар още по-предизвикателна“, отбеляза Бартов.

Управляващият директор на Synergon Energy разясни на аудиторията и какво представлява балансираният пазар. „Това е пазар, на който се правят прогнози за производството на енергия от възобновяеми източници. И не винаги тези прогнози са правилни, защото обикновено метеорологичните условия се променят много бързо. Така че, когато се наложи да произвеждаш енергия много бързо, защото времето се е сменило и прогнозите ти са се оказали погрешни, тогава се нуждаеш от така наречената гъвкава електроцентрала. Това означа, че разполагаш с възможността да започнеш да произвеждаш електричество в рамките на 15 минути, за да балансираш системата максимално бързо. Колкото повече възобновяеми енергийни източни влизат на пазара на една страна, толкова повече ще има нужда от гъвкави електроцентрали. А те са основно водни електроцентрали, водата е ограничен но и публичен ресурс. Големият въпрос е каква е справедливата цена, при която Националната електрическа компания и другите държавни участници в енергийния микс успяват да поддържат системата балансирана? Ние считаме че публичните ресурси трябва да се използват както разумно, така и справедливо спрямо различните групи участници“.

Според Димитър Бартов не разполагаме с предвидимост на регулациите на енергийния пазар, а това се отразява пряко на готовността за дългосрочни инвестиции в гъвкави електроцентрали. „Инвестицията в тези мощности представлява огромно финансово задължение, което продължава десетки години и бързото развитие на енергийните системи на различните европейски страни води до определени регулации, разработени на европейски ниво, които не винаги кореспондират с тези на местно ниво. Понякога могат да възникнат екстремни ситуации в дадена държава, която следва на сляпо европейските регулации, така че всяка отделна страна трябва да бъде изключително внимателна, когато прави промени в настоящите си регулации. Налага се внимателно да пресмятаме ефекта на всяка промяна и от моя гледна точка преди месец имаше точно такава промяна на регулация, която се отрази сериозно на всеки един производител на зелена енергия. Тя се отнася до методология, свързана с определянето на балансираните цени на енергията. Това доведе до покачване с между 2 и 7 пъти на цените на балансиращата енергия в страната. Координаторите на балансиращите групи многократно алармираха за възможността са се образуват екстремни цени, а пазарните участници нямат подготовка да се сблъскат с този проблем“, обясни Бартов.

„Убедени сме, че подобни промени трябва да бъдат извършвани след изключително внимателен анализ какво става, ако промениш начинът, по който се определят цените“, допълни той. „Ние не сме срещу либерализацията на пазара, но считаме, че има нужда от повече прозрачност при регулациите и поддържане на баланс в системата. В крайна сметка цените се плащат от всички, които се явяват потребители на енергия. Има реална опасност от сериозна инфлация, ако регулациите не се подготвят предварително и не се налагат изключително внимателно“, предупреди Димитър Бартов.

Според него същевременно в момента цяла Европа страда от забавяне на темповете на индустриално производство. „Едно от големите предизвикателства е управлението на излишната енергия и инвестициите в нейното съхранение, както и в гъвкавите електроцентрали. Това означава, че във всеки момент, в който разполагате с излишна енергия, трябва да можете да я съхранявате, за да я използвате, когато имате нужда от допълнителна такава. Също така, както споменах и по-рано, трябва много внимателно да комуникираме с различните страни от региона - когато говорим за преход, трябва да имаме и общи решения в посока на съхранение на произведената енергия. Междувременно се налага да балансираме системата с огромни усилия, но и на честна цена“, категоричен бе Бартов.