Премахването на лева означава премахване на валутния риск.

Това означава премахване на инвестиционния риск за международните инвеститори, по-лесен достъп за тях към България, тъй като те в момента търгуват през специализирани институции, които не желаят да предприемат икономически и политически рискове, свързани с лева.

Това коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса по време на участието си в дискусионния панел „Да изпревариш догонването: най-важните решения за българската финансова политика“. Дискусията беше част от прогрмата на престижния финансов форум ШУМЪТ НА ПАРИТЕ 2024, организиран от Profit.bg, който се проведе днес в София.

„Безспорно е, че стабилно правителство е необходимост, за да влезем в еврозоната. Изисква се ангажираността на всички институции за този процес, подчерта доц. Моравенов.

Според него, инфлацията не е най-големият проблем за приемането на България в еврозоната, защото няма как да не се отчете, че имаше световна инфлация допреди една година и тя се отрази у нас, без ние да имаме вина.

Така че, не би следвало инфлацията да е основната пречка и тук трябва да се допусне компромис, защото причината за нея не е локална, обясни доц. Моравенов.

Той коментира и хърватският пример след присъединяването на страната към единния валутен съюз на 1 януари 2023 г.

Хърватската борса от началото на тази година е един от първенците в Европа по ръст на индексите – ръст средно с 18% на годишна база. Така че, коментарите относно рисковете след приемането на еврото, свързани с повишаване на цените, спекула и т.н. са преувеличени и това е исторически доказано, категоричен е доц. Моравенов.

Той обясни, че БФБ ще стартира не само търговия с евро, но и сетълмент в евро, което допълнително ще намали риска за международните инвеститори. Ние сме във валутен борд, което ще направи преходът ни към единната валута много по-лесен, отколкото в Хърватия. Например, всички сделки в имоти у нас се търгуват в евро, това е огромен пазар.

„Всички специалисти и финансисти разбират какви са плюсовете на еврозоната и те ще се отразят най-напред през финансовата система – чрез увеличаване на инвестициите в акции и капитали“, категоричен е директорът на БФБ.

Колкото по-бързо, толкова по-добре. Всичко друго са пропуснати ползи, допълни доц. Моравенов.