28.4% от всички осъдени през 2015 г. с наказание пробация

1566
28.4% от всички осъдени през 2015 г. с наказание пробация

През 2015 г. са приключили делата за 31 511 извършени престъпления, сочат данни на Националния статистически институ. Делата за 14 296 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 12 127 - с условно осъждане, за 832 - с оправдаване, за 65 - с прекратяване, и за 4 191 - с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 26 423 извършени престъпления, което е с 8.5% по-малко, в сравнение с 2014 година. От всички престъпления, завършили с осъждане, 10 624, или 40.2%, са извършени през 2015 г., 7 458 (28.2%) - през предходната 2014 г., а 8 341 (31.6%) - в предишни години.

През 2015 г. обвиняеми са били 32 985 лица, от които:

 • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 14 567 лица, или 44.2% от общия брой на обвиняемите;
 • условно осъдени са 13 220 (40.1%) лица;
 • освободени от наказателна отговорност са 4 298 (13.0%) лица;
 • оправдани са 820 обвиняеми лица (2.5%);
 • на 80 лица делата са прекратени (0.2%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2015 г. е 27 787, като в сравнение с 2014 г. намалява с 12.8%.
Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 1 243, или 4.5% от всички осъдени.

През 2015 г. коефициентът на криминална активност е 445 на 100 000 души от наказателноотговорното население и намалява с 12.1%, в сравнение с 2014 година. 

Най-висок е коефициентът на криминална активност за възрастовата група 18 - 24 години -1 341 осъдени на 100 000 души от съответното население. С нарастване на възрастта стойността на коефициента намалява и за лицата на възраст 50 и повече години той е 110 на 100 000 души от съответното население.

Коефициентът на криминална активност на непълнолетните лица е 494 на 100 000 души от населението, като най-висок е за лицата на възраст 17 години - 860 на 100 000 души от населението на тази възраст.

Общоопасни престъпления

През 2015 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления - 10 490, или 39.7% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 10 093, или 36.3% от общия брой на осъдените лица.

В сравнение с предходната година през 2015 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления - по 1.0%.

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 8 116, или 77.4% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 7 960 лица, или 78.9% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2015 г., са 1 739, а наказаните за тях лица са 1 570.

Престъпления против собствеността

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2015 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 6 523 извършени престъпления (24.7% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 8 041 лица, или 28.9% от общия брой на осъдените през 2015 година.

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество със 70.4% относителен дял от престъпленията против собствеността и 17.4% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 4 593 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 6 054.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 2015 г. за 576 грабежа са осъдени 706 лица.

За извършени 547 измами са осъдени 559 лица, или 7.0% от осъдените за престъпления против собствеността.

Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции

През 2015 г. с осъждане са завършили 2 699 престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, което представлява 10.2% от всички наказани престъпления. За този вид престъпления са осъдени 3 577 лица, или 12.9% от общия брой на осъдените лица.

Незаконното преминаване през граница е най-разпространеният вид сред тези престъпления. За 1 918 нарушения на държавната граница са осъдени 2 732 лица, което представлява съответно 71.1% от престъпленията и 76.3% от осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

За 199 превеждания през граница са осъдени 261 лица, или 7.3% от наказаните за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

Престъпления против стопанството

През 2015 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 2 133 извършени престъпления против стопанството, или 8.1% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 2 154 лица, или 7.8% от всички осъдени лица.

Престъпления против личността

През 2015 г. са наказани 1 757 престъпления против личността (6.6% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 1 477 лица, или 5.3% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината.

Сред престъпленията против личността с най-голям брой и относителен дял са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 758 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 701, или 47.5% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. С осъдителни присъди са завършили делата за 120 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 132 лица.

С осъждане са приключили 251 наказателни дела за разврат, а осъдените лица са 208. Наказаните през 2015 г. изнасилвания (довършени и опити) са 55, като за тях са осъдени 51 извършители. За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 100 наказателни дела. Осъдените лица за този вид престъпления са 35.

Осъдени лица за други видове престъпления

През 2015 г. са осъдени за извършването на:

 • престъпления против брака, семейството и младежта - 817 лица (2.9% от всички осъдени);
 • документни престъпления - 644 лица (2.3%);
 • престъпления против реда и общественото спокойствие - 567 лица (2.0%);
 • престъпления против правата на гражданите - 265 лица (1.0%);
 • за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - 151 лица (0.5%).

Осъдени лица по пол и възраст

Разпределението на осъдените през 2015 г. лица по пол и възраст е следното:

 • Броят на осъдените мъже е 25 446, или 91.6% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 - 39 години - 26.1% от общия брой на осъдените мъже.
 • Осъдените жени са 2 341, като най-голям е делът им във възрастовата група 30 - 39 години - 28.5% от общия брой на осъдените жени.
 • Коефициентът на криминална активност на мъжете е 846 на 100 000 души от наказателноотговорните мъже, а на осъдените жени - 72 на 100 000 души от съответното население.

Осъдени лица по наложени наказания

В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2015 г. те са 18 783, или 67.6% от общия брой на осъдените лица.

Наказанието „пробация“ е наложено на 7 884 лица (28.4% от всички осъдени), а „глоба“ - на 889 лица (3.2%). На „доживотен затвор без право на замяна“ са осъдени 2 лица.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg