БНБ представи отчета си за 2006 г.

391
БНБ представи отчета си за 2006 г.

Българска Народна Банка представи годишния си отчет за 2006 г. От банката съобщиха, че в съответствие със ЗБНБ Българската народна банка е извършила и превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 170.63 млн. лв.

Ето и основните насоки в отчета на банката:

Икономиката на страната:

През 2006 г. високият темп на икономически растеж у нас се запази. Реалният БВП нарасна с 6.1% на годишна база. БВП на човек от населението се увеличи с 15% от 2830 евро за 2005 г. до 3260 евро за 2006 г.

Броят на заетите през 2006 г. нарасна с 4.3%, а реалната работна заплата – с 3.6%, като растежът достигна 4.7% и 6.1% на годишна база през третото и четвъртото тримесечие.

В края на 2006 г. инфлацията, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се понижи с 1.3 пр. п. спрямо тази през 2005 г. и достигна 6.1%. За разлика от 2005 г., когато основен инфлационен фактор бяха цените на транспортните горива и транспортните услуги, през 2006 г. приносът на транспортните горива за инфлацията бе отрицателен.

Платежен баланс:

Положителните очаквания за развитието на икономиката, свързани с членството в ЕС от 1 януари 2007 г., интензивният процес на преструктуриране и високата възвръщаемост на инвестициите привлякоха значителни по обем финансови ресурси – преки чуждестранни инвестиции и външни заеми, които съдействат за ускоряване на икономическото развитие на страната.

Притокът на преки чуждестранни инвестиции в страната през 2006 г. се увеличи с 1 млрд. евро и по предварителни данни достигна 4104.5 млн. евро, или 16.4% от БВП, като напълно покри дефицита от 3798.4 млн. евро по текущата и капиталовата сметка на платежния баланс. Отчетеният нетен излишък по финансовата сметка на платежния баланс е 5395.6 млн. евро за 2006 г., като подобрението спрямо предходната година е с 1835.4 млн. евро.

Финансов сектор:

Общият обем на сделките на междубанковия паричен пазар през 2006 г. нарасна с 21.8% спрямо предходната година. Депозитите формираха 96.2% от оборота, репо-операциите – 1.4%, а окончателните сделки с ДЦК – 2.4%. При годишна стойност от 2.79% средномесечното ниво на средния лихвен процент по сключените сделки се движеше от 2.27% (януари) до 3.46% (декември), като повишението в рамките на годината беше свързано с решенията на ЕЦБ за увеличение на лихвения процент по основните операции по рефинансиране.

През 2006 г. общият оборот на валутния пазар нарасна с 57.1% спрямо предходната година, достигайки 78 571.1 млн. евро. Увеличение в търговията с чуждестранна валута се наблюдаваше и в двата сегмента на валутния пазар в търговията с крайни клиенти (с 20.8%) и в междубанковата търговия, включително сделките с БНБ (с 82.2%).

Оборотът в търговията с корпоративни и общински облигации на фондовата борса нарасна с 16% спрямо 2005 г., достигайки 323.3 млн. лв. Оборотът на първичния пазар на акционерен капитал на БФБ – София, възлезе на 12.3 млн. лв. от акции и на 10.1 млн. лв. от права върху акции. Първичното предлагане на акции извън борсата бе за 32.7 млн. лв. Вторичният пазар на акции нарасна с 34.3% спрямо 2005 г. и достигна 2822.9 млн. лв. на фондовата борса и 8.2 млн. лв. при извънборсовите сделки с акции.

Брутни международни валутни резерви:

Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към 31 декември 2006 г. достигна 8925.4 млн. евро, което спрямо края на 2005 г. представлява нарастване с 1554.2 млн. евро, или с 21.07%. Тази промяна се дължи на три основни фактора: нетни входящи парични потоци (1360.3 млн. евро); доход от инвестиране на активите, съставляващи международните резерви (140.5 млн. евро); и доход от валутната преоценка на активите (53.4 млн. евро).

Банкноти и монети в обръщение:

Парите в обращение достигнаха в номинално изражение 6888.5 млн. лв. в края на 2006 г., като нараснаха с 1021.3 млн. лв., или със 17.41% спрямо края на 2005 година.

В края на 2006 г. броят на банкнотите в обращение беше 292 милиона на стойност 6781.5 млн. лв. В сравнение с края на 2005 г. те са се увеличили с 38.1 млн. бр., или с 15.03%, а стойността им – с 1007.5 млн. лв., или със 17.45%. Към 31 декември 2006 г. стойността на банкнотите възлизаше на 98.45% от общата стойност на банкнотите и монетите извън касите на БНБ.

Средната банкнота в обращение към 31 декември 2006 г. беше 23.22 лв. Нарастването є за годината бе с 0.48 лв., или с 2.11%. Наблюдаваната през последните години тенденция към нарастване на средната банкнота в обращение е следствие от търсенето на банкноти с по-големи купюри при разплащанията.

Общият брой неистински български банкноти, регистрирани в БНБ през 2006 г., беше 4576. От тях 214 броя бяха задържани, преди да бъдат ползвани в паричното обращение, а броят на тези, които са циркулирали в паричното обращение, бе 4362. В сравнение с 2005 г. броят на регистрираните неистински банкноти е нараснал с 2479 бр., или със 118.22%.

Състояние на банковата система:

В края на 2006 г. общата сума на активите на банковата система достигна 42 201 млн. лв., като за една година отбеляза увеличение с 9315 млн. лв. (28.3%). Десетте най-големи банки запазиха настъпателната си политика на пазара и спрямо предходната година увеличиха балансовото си число със 7064 млн. лв. (29.2%).

За 2006 г. печалбата от дейността на БНБ е 264.31 млн. лв., при общи приходи от дейността в размер на 338.671 млн. лв.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg