Горещо: Антикризисните мерки на правителството

1306
Горещо: Антикризисните мерки на правителството

Глобалната финансова криза, некомпетентността и корупцията в управлението на тройната коалиция, доведоха България до влошен бизнес климат и нарастваща безработица, се казва в доклада на Правителството, с който Profit.bg разполага.

Останалите негативи от предходното управление са: спад от 4.2% на икономическия растеж за първото полугодие на 2009 г., силно понижаване на темповете на приток на преки чуждестранни инвестиции, както и спад на промишленото производство, преработващата и добивната промишлености и влошаване на платежния баланс.

През следващите дни и седмици предстои обсъждането на антикризисните мерки, които правителството ще предприеме.

Profit.bg Ви предоставя извадки от доклада, разкриващ мерките:

I. Мерки за постигане на устойчивост на макроикономическата система

1.Запазване на валутния борд и фиксирания курс на лева към еврото до влизане в еврозоната;

2. Поддържане на балансиран бюджет - през м. август бюджетният дефицит се е свил до 105 млн. лв. от 565 млн. лв. в края на юли;

3. Активизиране на дейността за присъединяване на България към ЕRМ II и за въвеждане на еврото в България след изпълнението на критериите от Маастрихт;

4.Ежедневна и упорита борба с фискалните кражби и данъчните измами.

II. Мерки за постигане устойчивост на финансовата система

1. Намаляване на неефективните разходи в структурата на държавния бюджет за 2009 г. с 15 %.

2. Намаляване броя на министерските кресла с две и на административните разходи с 15% след функционален анализ на административните звена и структури в цялата администрация считано от 1 януари 2010 година.

3. Запазване на единната ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) от 20% към януари 2010;

4. Прекратяване на корупцията в усвояването на еврофондовете;

5. Осигуряване на взаимен достъп до информационните системи на Агенция „Митници" и НАП, за повишаване на ефективността на контролната дейност (изпълнено);

6. Провеждане на консервативна политика по отношение на поемането на нови правителствени дългове;

7. Подобряване на системите за финансово управление и контрол чрез засилване ролята на вътрешния одит;

8. Развитие на системата за финансиране и набиране на средства за здравеопазване и доброволни здравно осигурителни фондове;

9. Преразглеждане на основанията за анексиране на договори за обществени поръчки;

10. Засилване на митническия надзор и контрол по отношение на елементите на облагане при внос на стоки;

11. Използване на фискални датчици при отчитането на бензиностанциите.

III. Мерки за подобряване на бизнес средата

1. Намаляване на първоначалния капитал на търговските дружества на 2 лева;

2.Ускорено възстановяване на ДДС oт 620 млн. (на 27.07.2009 г.) до 200 млн. към днешна дата;

3. Намаляване на осигурителната тежест с 5 процентни пункта - 2% през 2010 г. и по 1% в следващите три години;

4. Създаване на специализиран държавен орган за централизирано управление на концесионната дейност при строги правила за контрол, включително дейности по предоставяне на решения за търсене или проучване на подземни богатства;

5. Приемане на нови разпоредби на Закона за обществените поръчки с оглед премахването на противоречивите и непрозрачни процедури и премахване на понятието малки обществени поръчки, засилване на ролята и правомощията на Агенцията за обществени поръчки;

6. Намаляване на квазиданъчното бреме чрез либерализиране регулациите на продуктовите пазари, като условие за намаляване на корупцията и влиянието на групите със специални интереси;

7. Увеличаване на класовете инвеститори, като част от тях се подпомагат и администрират от държавата, а останалите - от общините;

8. Развитие на фондове за рисково капиталово инвестиране и гаранционни фондове за финансиране;

9. Намаляване на корпоративната задлъжнялост, включително и на междуфирмената, чрез вдигане на процента до 20% чрез ускоряване на съдебните производства по несъстоятелност, по-опростени и бързи процедури и въвеждане на механизми за изчистване на задълженията чрез клиринг и изграждане на пазар на дългови инструменти;

10. Изменение на Закона за регулиране на стопанската дейност с цел въвеждане на прозрачни, недвусмислени и категорични правила за разрешителните и регистрационни режими;

11. Анализ, преценка на ефективността и възможностите за реализация на мерките за ограничаване на сивата икономика;

12. Контрол по средствата, отпуснати от Българската банка за развитие към търговските банки, с оглед тяхното ефективно използване за бизнес кредитиране;

13. Постигане на равнопоставеност, относно дължимите лихвени плащания по данъчни задължения и не внесени осигурителни вноски.

IV. Мерки за активизиране на аграрното производство

1. Спиране на заменките;

2. Спешно акредитиране на идентификационната система за селскостопански животни и нотификация пред ЕК за възможност за плащане на субсидии на глава животно;

3. Адекватно подпомагане на доходите на земеделските производители чрез акуратно приложение на Схемата за единно плащане на площ при извършване на ежегодно увеличаване на пакета за директни плащания и определяне на размера на сумата за плащане на хектар;

4. Използване възможностите на Държавния поземлен фонд за оземляване на земеделските производители;

5. Създаване на специален сегмент към Националния гаранционен фонд, създаден от Българската банка за развитие чрез който да се гарантират проекти по Програмата за развитие на селските райони;

6. Засилване на участието на бизнеса в осъществяването на професионалната подготовка на учениците, в това число чрез включване на специалисти от предприятията.

V. Мерки за изграждане на по-добра инфраструктура

1. Оценка на икономическата изгодност от АЕЦ "Белене" и на нуждата от нови енергийни мощности на Балканите;

2. Преобразуване на държавните енергийни компании в публични дружества и листване на 15% от акциите им на борсата. Това ще осветли финансовите им резултати;

3. Увеличаване законовите правомощия на общините по отношение на приоритетни за регионите проекти с цел насърчаване на инвестициите и заетостта на местно ниво, включително и чрез изграждане на необходимата за инвеститорите инфраструктура, след публично обсъждане и решение на Общинския съвет;

4. Въвеждане на ефективен механизъм за управление на публични проекти („project management");

5. Оптимизиране на проектите по сключени договори, които са в процес на реализация или предстои да бъдат реализирани, с цел постигане на 15% намаляване на разходите на държавата;

6. Ускорено осъществяване на мащабни инфраструктурни проекти по Оперативнa програма „Транспорт".

Сред останалите мерки са предвидени още такива за изграждане на икономика, основана на знанието, ефективно управление на европейските фондове и стимулиране на заетостта и социалното подпомагане.

Основните резултати, които трябва да бъдат постигнати с прилагането на икономическите мерки на Правителството на европейското развитие, имат за цел постигането на следните резултати:

1. Устойчивост на макроикономическата система;

2. Устойчивост на финансовата система;

3. Подобряване на бизнес средата;

4. Активизиране на аграрното производство;

5. Изграждане на по-добра инфраструктура;

6. Стимулиране на заетостта и социално подпомагане;

7. Икономика, основана на знанието;

8. Ефективно управление на средствата от еврофондовете.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg