Как да се възползваме от държавната помощ по мярката 60/40?

3191
Как да се възползваме от държавната помощ по мярката 60/40?

От днес започва кандидатстването към Агенцията по заетостта за изплащане на компенсации на работодатели по т. нар. "схема 60/40" за запазване на работните места в предприятията, които са пряко засегнати от кризата, предизвикана от разпространението на коронавируса.

Компаниите, които искат да се възползват от нея, трябва да са регистрирали поне 20% спад в приходите на годишна база през март 2020 спрямо март 2019 г.

Кой може да се възползва от мярката?


От днес заявления за компенсации могат да подават фирмите от секторите "Търговия на дребно" (без търговия с автомобили и мотоциклети), "Сухопътен транспорт", "Пътнически и въздушен транспорт", "Хотелиерство", "Ресторантьорство", "Питейна дейност", "Киносалони", "Туристическа дейност", "Артистична и творческа дейност", "Предучилищна и училищна дейност" (в частта за частните детски градини) и "Спорт". Заетите в тях са 289 000 души.

От сряда по приетото от Министерския съвет постановление нужда от подкрепа ще могат да заявяват и компаниите от всички останали сектори без "Селско, горско и рибно стопанство", "Финансови и застрахователни дейности", "Държавно управление", "Образование", "Хуманно здравеопазване и социална работа", "Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление", както и "Дейности на екстериториални организации и служби".

Какви са критериите за отпускане на средствата?

Кандидатстващите работодатели трябва да декларират намаляване на приходите от продажби с поне 20 процента.

Компаниите, учредени преди 1 март 2019 г., трябва да докажат спад с не по-малко от 20 процента през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година.

Дружествата, създадени след 1 март 2019 г., трябва да предоставят отчети за спад на приходите с не по-малко от 20 процента през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари 2020 г.

Ще се изисква и списък на работниците, чиито възнаграждения ще бъдат частично изплащани от държавата.

Допустимо е работодателите да кандидатстват само за част от служителите си, както и за период, по-малък от три месеца. Задължително условие е трудовите правоотношения на работниците да са сключени преди обявяването на извънредното положение - 13 март.

Работодателите, кандидатстващи за получаване на компенсации, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и да не съкращават персонал през периода на получаване на компенсациите.

Горанов: Мярката 60/40 не е задължителна Спомняте си, че само допреди един месец въпросът беше дали да внасяме работна ръка от чужбина, заяви финансовият министър

Какъв е размерът на средствата и срокът за отпускането им?

Срокът за разглеждане на документите ще е до 7 работни дни от датата на подаване.

Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режимът за преустановяване на работа или е установено непълно работно време.

Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Работодателите ще могат да получат средствата при условие, че запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации.

През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на хората за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

Ако например дадена компания подаде заявление за компенсации на 60% от осигурителния доход за 100 служители за периода от 1 април до 1 юни, тя ще бъде задължена да запази работните им места за още поне два месеца след това, т.е. до 1 август., като в този период ще поеме пълния разход за възнагражденията им.

Къде се подават заявленията?

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекцията "Бюро по труда" по месторабота. Към тях ще се прилагат и документи, необходими за определяне на размера на компенсациите.

Комисия, определена със заповед на директора на дирекцията "Бюро по труда", ще разглежда представените документи и в срок до 7 работни дни от тяхното подаване ще се произнася дали работодателят отговаря на критериите за получаване на компенсациите.

Информацията ще се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който ще изплаща средствата.

Деница Сачева: Мярката 60/40 няма да бъде единственатаа първи път се намираме в извънредно положение. След като мине кризата, може да обсъждаме много по отношение на грешките, заяви социалният министър

Какви документи са необходими?

На страницата на Агенцията по заетостта вече е публикувана информация за необходимите документи, които фирмите трябва да предоставят.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда, на чиято територия осъществяват дейност:

-Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец може да бъде изтеглен от тук);

-Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (образец може да бъде изтеглен тук). На сайта на Агенцията по заетостта е публикувано и указание за попълване на списъка, което може да бъде изтеглено от тук.

-Заповед за преустановяване на работа по член 120в от Кодекса на труда, който дава право на работодателя при обявено извънредно положение да преустанови работата на предприятието,  на част от него или на отделни служители

Документи се изпращат по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната дирекция "Бюро по труда" на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване на разпространението на Covid-19.

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg