Заетостта расте през четвъртото тримесечие

561
Заетостта расте през четвъртото тримесечие

Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през четвъртото тримесечие на 2008 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3.486 млн.

Коефициентът на икономическа активност за населението в същата възрастова група е 67.8%, или с 0.7% пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. По пол коефициентът на икономическа активност е съответно 72.8% за мъжете и 62.8% за жените.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години достига 64.3% при 62.9% за същия период на 2007 година. Коефициентът на заетост се увеличава с 1.8 пункта за мъжете и с 1.1 пункта за жените, като достига съответно 69.2 и 59.6%.


Коефициентът на заетост в градовете е 67.4%, а в селата - 55.6%.

Коефициентът на заетост за населението на 55 - 64 навършени години е 47.0%, или с 3.5 пункта повече в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. Заети са 56.8% от мъжете на възраст 55 - 64 години и 38.6% от жените на същата възраст.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1.659 млн., или 32.2% от населението в същата възрастова група.

Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) при жените е с 10.0 пункта по-висок в сравнение с мъжете (съответно 37.2 и 27.2%).

От неактивните лица на 15 - 64 навършени години 573.9 хил., или 34.6%, не желаят да работят или не търсят активно работа, защото посещават учебно заведение или курсове за квалификация. Поради лични или семейни причини, вкл. грижи за малки деца, неактивни са 241.9 хил., или 14.6%.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 150.9 хил., или 9.1% от икономически неактивните в същата възрастова група. Те са с 31.6 хил. по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3.364 млн., а относителният им дял от населението на същата възраст - 50.8%. В сравнение със същия период на 2007 г. броят им се увеличава с 1.7%, а относителният дял - с 1.0 пункт.

От заетите лица 1.802 млн., или 53.6%, са мъже и 1.561 млн., или 46.4% - жени.

Структурата на заетите лица по статус в заетостта е следната: работодатели - 3.5%, самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка - 7.4%, наети лица - 88.1% , и неплатени семейни работници - 1.0%. От общо 2.964 млн. наети лица 2.182 млн., или 73.6%, са в частния сектор. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 г. техният брой се увеличава със 140.2 хил., или с 6.9%. За същия период броят на заетите в обществения сектор намалява със 7.8%. От наетите в частния сектор 35.5% са на възраст до 34 навършени години, докато в обществения сектор в тази възрастова група са 16.7% от наетите лица.

В сектора на услугите са заети 1 91 млн., или 56.8% от всички заети лица, в индустрията - 1 217.2 хил., или 36.2%, в селското и горското стопанство - 236.1 хил., или 7.0%.

От всички наети лица 1.4% работят на непълно работно време на основната си работа, а с временна работа са 141.3 хил., или 4.8%.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. безработните лица са 177.7 хил., а коефициентът на безработица - 5.0%. Безработните мъже са 93.4 хил., а безработните жени - 84.3 хиляди. Спрямо четвъртото тримесечие на 2007 г. броят на безработните лица намалява с 37.6 хил., а коефициентът на безработица - с 1.1 пункта.

Коефициентите на безработица по пол не се различават съществено и те са съответно 4.9% за мъжете и 5.1% за жените. За разглеждания период безработицата в селата намалява с 2.0 пункта, но все още различието в равнището й по местоживеене остава значително - в селата безработицата (7.9%) е близо два пъти по-висока от тази в градовете (4.1%).

Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 35.8 хиляди. Коефициентът на младежка безработица е 12.1% и намалява с 2.4 пункта за периода четвърто тримесечие на 2007 - четвърто тримесечие на 2008 година.

Продължително безработни (от една или повече години) са 94.7 хил., или 53.3% от всички безработни, като броят им е с около една трета по-малък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. Коефициентът на продължителна безработица е 2.7% и не се различава съществено по пол - той е съответно 2.6% за мъжете и 2.8% за жените. В селата коефициентът на продължителна безработица достига 5.0% при 2.0% - в градовете. Половината от продължително безработните лица са с основно или по-ниско образование.

От всички безработни 34.9 хил., или всеки пети безработен, търси първа работа.

За намиране на работа 105.1 хил. (59.2%) от безработните търсят съдействие от роднини и познати, 78.3 хил. (44.0%) се обръщат директно към работодател, 68.0 хил. (38.3%) осъществяват контакти с бюрата по труда, 62.3 хил. (35.0%) изучават обяви за работа. (Данните включват използването на повече от един метод за търсене на работа от едно лице.)

Делът на жените, които използват услугите на бюрата по труда за намиране на работа, от общия брой на безработните жени е с 16.8 пункта по-висок в сравнение с този дял при мъжете. Мъжете по-често се обръщат директно към работодатели в сравнение с жените (техният дял е с 8.4 пункта по-висок).

Българският бизнес

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg