Банковите данъци удариха печалбата на Райфайзен

1378
Банковите данъци удариха печалбата на Райфайзен

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба в размер на 270 млн. евро през първото тримесечие на 2011 година, което представлява спад от 19.1% в сравнение с проформа консолидираната печалба на РБИ през първото тримесечие на предходната година (проформа първо тримесечие на 2010 година: 334 млн. евро).

От друга страна, печалбата преди данъци на РБИ се увеличава с 3.3% до 405 млн. евро (про форма първо тримесечие на 2010 г.: 392 млн. евро), а печалбата след данъци спада с 14.9% до 305 млн. евро (проформа първо тримесечие на 2010 г.: 359 млн. евро). Тези резултати отразяват значителното увеличение на ефективната данъчна тежест върху РБИ до 100 млн. евро, увеличение, което до голяма степен се дължи на признаването на отложени данъци върху приходи от преоценки.

Печалбата на акция намалява с 0.33 евро в сравнение с про форма резултатът от 1.46 евро, отчетен през първото тримесечие на 2010 г., и достига 1.13 евро, се казва в официално съобщение на финансовата институция.

Оперативният приход нараства с 2% на годишна база

Въпреки увеличението на оперативния приход с 2%, оперативният резултат през първите три месеца на 2011 г. спадна с 5% или 29 млн. евро в сравнение със същия период на предходната година до 588 млн. евро. Главните причини за това са увеличението на общите административни разходи, особено в резултат на увеличение на възнагражденията на някои пазари, както и банковите данъци в Австрия и Унгария на обща стойност от 34 млн. евро, които не бяха включени в резултатите за същия период на миналата година.

Нетният лихвен приход се повиши с 3% или с 26 млн. евро в сравнение със същия период на миналата година и достигна 884 млн. евро. Той допринесе най-много за оперативните приходи, като представлява 66% от общите оперативни приходи.

Нетният приход от такси и комисиони се подобри с 6% или 20 млн. евро в сравнение със същия период на предходната година до 357 млн. евро. Най-голям принос за това увеличение има нетният приход от платежни трансфери, който се увеличи с 6% или 8 млн. евро до 141 млн. евро, благодарение на увеличени транзакционни обеми в Чехия и Украйна.

Нетният приход от търговия с ценни книжа се понижи леко в сравнение със същия период на 2010 г., като отчете спад 2% или 3 млн. евро до 123 млн. евро.

"Ако разгледаме разпределението на нашите резултатите преди данъци по сегменти, ще видим, че страните от Общността на независимите държави (без Русия) отчитат леко подобрение, докато страните от Югоизточна Европа се представят малко по-слабо. Всички останали регионални и бизнес сегменти отчитат ръст от 40%", подчертава главният финансов директор Мартин Грюл.

Нетните провизии за обезценка спадат с 36%

Нетните провизии за обезценка през първите три месеца на 2011 възлизат на 208 млн. евро. Това представлява значителен спад от 36% или 117 млн. евро в сравнение с първото тримесечие на 2010 г.(325 млн.евро). Този показател включва и приходи от 2 млн. евро от продажби на кредити.

"Фактът, че обемите на необслужваните кредити леко се е понижил за първи път след началото на кризата, конкретно с 2.4% до 6.6 млрд. евро, е особено позитивен", казва главният Риск директор Йохан Щробъл.

Тази положителна тенденция се отразява в показателя нетни провизии (съотношението между нетни провизии и среднопретегления риск на активите), който спада с 0.68 п.п. на годишна база до 1.16%. Към 31 декември 2010 г. този тази стойност беше 1.66%.

Показателят необслужвани кредити, който представлява съотношението между необслужваните кредити и общия кредитен портфейл се подобрява с 0.4 п.п. в сравнение с края на 2010 г. до 8.6%. За необслужваните кредити бяха заделени провизии в размер на 4.53 млрд. евро. Това доведе до покритие от 68.3%, което представлява подобрение с около 2% в сравнение с края на 2010 г.

Възвращаемост на капитала преди данъци от 15.6%

Въпреки лекото повишаване на печалбата преди данъци, данните за възвращаемостта на капитала са малко по-ниски. В края на първото тримесечие на 2011 г. възвращаемостта на капитала преди данъци възлезе на 15.6%, което представлява спад от 0.9 процентни пункта спрямо стойността за този период през 2010 г., която бе 16.5%. Това се дължи на увеличената капиталова база в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. в резултат на неразпределени приходи. Средният размер на капитала нарасна с 10% до 10.4 млрд. евро.

Общите административни разходи с ръст от 8%

Общите административни разходи нараснаха с 8% или с 53 млн. евро спрямо първото тримесечие на 2010 г. до 753 млн. евро. Съотношението разходи/приходи се увеличи с 3 процентни пункта до 56.2% за същия период.

Разходите за персонал се увеличиха с 10% или с 34 млн. евро в сравнение със същия период за миналата година. С дял от 51% разходите за персонал са най-голямото перо в общите административни разходи.

Средният брой на персонала възлезе на 59 842, което е с 856 повече спрямо първото тримесечие на 2010 г.

Другите административни разходи се увеличиха с 3% или с 8 млн. евро спрямо същия период на миналата година, което се дължи най-вече на разходите за ИТ (повишение от 22%), реклама, ПР и разходи за промоции (ръст от 33%) и разходи за офисни площи (повишение от 4%).

Активите се увеличиха с 6%

Към 31 март 2011 г. активите на РБИ възлязоха на 139.5 млрд. евро. Това е с 6% или с 8.3 млрд. евро повече спрямо тези стойности в края на 2010 г. По отношение на активите, повишението се дължи на ръста при кредитите към банки и клиенти. По отношение на пасивите, повишението идва от депозитите от банки и клиенти, както и от издадените ценни книжа.

Последователно високи капиталови показатели

Консолидираният капитал, състоящ се от записания капитал, дяловия капитал, капиталовите резерви и неразпределена печалба, се увеличи с 1.046 млн. евро до 9.297 млн. евро. Повишението в неразпределената печалба се дължи основно на трансфера на приходи, възлизащ на 1.087 млн. евро.

Спрямо края на 2010 г. балансовата стойност на капитала (включваща консолидирания капитал, консолидираната нетна печалба и капитала от миноритарни участия) нарасна с 3 % или 268 милиона евро до 10,672 милиона евро.

Капиталовата адекватност от първи ред (Tier 1 ratio), само за кредитния риск, нараства с 0.1 процентни пункта до 12.3%. Капиталовата адекватност на основния капитал, на база общия риск, достигна 8.9%, а капиталовата адекватност от първи ред - 9.7%. Общата капиталова адекватност остава непроменена - 13.3%

Броят на банковите офиси е стабилен

В сравнение с 31 март 2010 г. броят на банковите офиси - 2,932 остана повече или по-малко на същото равнище. Клиентската база също остана постоянна - приблизително 14 милиона клиенти към края на първото тримесечие.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg