Разходите за обезценка на банките с ръст от 42% през Q4

1161
Разходите за обезценка на банките с ръст от 42% през Q4

Въпреки натиска от нарасналите разходи за обезценка през изминалата годината, банковата система приключва годината с печалба в размер на 780 млн. лв., сочат изнесени данни на БНБ.

Въз основа на него, постигнатите стойности на показателите, измерващи възвращаемостта на активите (ROA) и възвращаемостта на капитала (ROE), са съответно 1.12% и 9.29%, като нивата са над средните за ЕС.

С ключов принос за постигнатия финансов резултат е нетният лихвен доход. Приходите от лихви по кредити, които са основен елемент в неговата структура, в рамките на годината се увеличават с 6%. Тенденцията към нарастване на разходите за обезценка през 2009 г. оказва своето влияние върху понижението на размера на печалбата.

В рамките на последното тримесечие тези разходи нарастват с 42% (305 млн. лв.), а спрямо декември 2008 г. - с 215% (710 млн. лв.).

Капиталовата позиция на системата и на отделните кредитни институции остава стабилна. Към декември 2009 г. капиталовата адекватност на ниво система е 17.04%, като спрямо септември е налице леко намаление от 30 б.т. Данните за състоянието на регулаторния капитал сочат съхраняване на буферите, формирани в резултат на последователната антициклична политика на БНБ през годините.

Очерталите се през 2009 г. тенденции в банковия бизнес продължават и през четвъртото тримесечие. В резултат от повишената динамика през последните месеци на годината общата сума на активите на банковия сектор се увеличава спрямо септември с 1.4% (966 млн. лв.) и в края на декември е 70.9 млрд. лв.

Делът на петте най-големи банки леко нараства и в края на 2009 г. е 58% от активите на системата.

Пазарната позиция на дъщерните банки от ЕС достига 76.9% в края на четвъртото тримесечие, а тази на клоновете на чуждестранни банки от ЕС е намалена до 4.5%. Спрямо края на 2008 г. се запазват дяловете на местните кредитни институции и на банките извън ЕС и към декември 2009 г. те са съответно 16% и 2.1%.

В системата е налице капиталов буфер в размер на 2754 млн. лв., който се очаква да бъде подсилен с размера на печалбата за 2009 г. Съхраненият стабилен капиталов потенциал в комбинация с минимален растеж на активите на банковата система намира израз в благоприятно равнище на ливъридж на първичния капитал.

С увеличението на кредитите и авансите нараства и техният дял в активите на системата - 81.5% в края на 2009 г. Относителното тегло на паричните средства не се променя съществено и в края на четвъртото тримесечие е 9%. В привлечените средства се увеличават депозитите от граждани, а с тях се засилва и ролята на местните източници на финансиране.

Независимо от силното забавяне на кредитния растеж, системата отчита годишно нарастване на брутните кредити (без тези за кредитните институции) с 4.5% (2.3 млрд. лв.).

В годишен хоризонт експозициите на дребно се увеличават най-съществено под влияние и на извършените обратни покупки на кредити.

Растежът им с 1.3 млрд. лв. (7.5%) е почти поравно поделен между потребителските и жилищните ипотечни заеми. Увеличението на кредитите за предприятия е 0.8 млрд. лв. (2.6%), а на вземанията от кредитни институции - 0.7 млрд. лв. (9.7%).

Продължава трендът към редуциране на левовия компонент в кредитния портфейл на системата. В края на 2009 г. делът на кредитите и авансите в евро достига 57.9%, докато този в левове се свива на 38.5%, а в други валути - на 3.6%.

Динамиката на ресурсните източници през годината не се отразява на общия размер на привлечените средства и в края на декември той е 60.8 млрд. лв. Годишният растеж на депозитите от граждани и домакинства неутрализира намалението в средствата от кредитните институции - основно нерезиденти, и от институциите, различни от кредитни. Ресурсът от населението за 12 месеца нараства с 2.7 млрд. лв. (12%) и достига 40.8% в общите привлечени средства.

Продължи процесът на намаление на ресурса от нерезиденти, главно от кредитни институции, като неговият дял в общата сума на привлечените средства към декември е 28.4%.

Валутната структура на общия привлечен ресурс в системата показва сходна тенденция с тази при кредитите и авансите. В края на декември 2009 г. 58.7% от привлечените средства са в евро, 35.4% - в левове, а 5.8% - в други валути.

Макар и с по-ниски темпове, през четвъртото тримесечие продължава процесът на влошаване на качеството на активите. Класифицираните експозиции нарастват с 12% спрямо септември, а делът им в брутните активи на системата достига 9.8%.

Относителното тегло на класифицираните кредити в брутните кредити (без тези за кредитните институции) се повишава до 13.6% , като делът на тези с просрочие над 90 дни нараства до 6.4%.

Банките съумяват да управляват остротата на кредитния риск, независимо от влошаването на портфейлите. Индикатор за това е отсъствието на значителна промяна в обема на входящите парични потоци от кредити. Големият дял на кредитите в активите, допълнени от висококачествени и доходни вложения, в съчетание с управляем процес на влошаване на кредитния портфейл позволява на банките в значителна степен да намалят негативите от макросредата.

Неблагоприятните процеси в кредитния портфейл на системата са съпроводени от повишаване на провизиите, формирани като разходи за обезценка и специфични провизии за кредитен риск. Банките акумулират негативите от влошаването на портфейла за сметка на генерираните значителни приходи от основна дейност, като покритието с провизии остава високо.

Към декември провизиите покриват 83% от класифицираните експозиции с просрочие над 90 дни и 119% от тези, които не се обслужват над 180 дни. Предприети са и действия по линия на предоговарянето на експозиции в рамките на регулаторните промени, въведени от БНБ през първото тримесечие на годината.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg