В края на март парите в обращение достигнаха 8.27 млрд. лв.

1744
В края на март парите в обращение достигнаха 8.27 млрд. лв.

В края на март 2012 г. парите в обращение в номинално изражение достигнаха 8.27 млрд. лв., съобщават от БНБ.

За едногодишен период стойността им отбеляза нарастване, което спрямо края на март 2011 г. е в размер на 618.2 млн. лв., или 8.08%. За предходния едногодишен период (март 2010 г. – март 2011 г.) емисионният резултат беше в размер на 173.5 млн. лв., или 2.32%.

Динамиката на парите в обращение през първото тримесечие следва ясно очертаната сезонна цикличност. За този период от годината е характерен отрицателен емисионен резултат, намиращ израз в намалението на парите в обращение спрямо края на предходната година.

През първото тримесечие на 2012 г. парите в обращение намаляха с 463.0 млн. лв., или с 5.30%, което е с 2.59 процентни пункта (пр.п.) по-ниско от намалението им за същия период на 2011 г. В рамките на тримесечния период от началото на годината не е регистриран положителен месечен ръст на парите в обращение.

В края на първото тримесечие на 2012 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.82%, като спрямо края на 2011 г. той е намалял с 0.12 пр.п. За едногодишен период е отчетено нарастване от 0.02 пр.п.

Към 31 март 2012 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.11%. През първото тримесечие той е нараснал с 0.12 пр.п., а за едногодишен период е намалял с 0.02 пр.п.

В края на първото тримесечие на 2012 г. делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.07% и остава без промяна от нивото, достигнато в края на март 2011 г.

В изпълнение на монетната си програма за 2012 г. и на основание чл. 25, ал. 1 от ЗБНБ през първото тримесечие на годината Българската народна банка пусна в обращение медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Димчо Дебелянов” с номинална стойност от 2 лева.

Средната банкнота в обращение в края на март 2012 г. е в размер на 27.03 лв. и бележи нарастване от 0.25 лв. спрямо стойността си от края на 2011 г. За едногодишен период стойността й е нараснала с 0.84 лв., или с 3.22%, в следствие на по-високия темп на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от купюри 50 и 100 лева.

Средната разменна монета в обращение е 0.13 лв. и няма промяна в стойността й от края на 2009 г.

Към 31 март 2012 г. общата стойност на банкнотите в обращение е 8085.8 млн. лв.

В края на първото тримесечие на 2012 г. в обращение са 299.2 млн. бр. банкноти, което е с 20.0 млн. бр., или с 6.28% по-малко в сравнение с края на 2011 г. По отношение на стойността им отчетеното намаление за същия период е в размер на 463.0 млн. лв., или 5.42%.

За едногодишен период (спрямо края на март 2011 г.) броят на банкнотите в обращение e нараснал с 13.5 млн., или с 4.74%, при намаление от 0.76%, отчетено за периода март 2010 г. – март 2011 г. За едногодишен период стойността на банкнотите в обращение е нараснала с 606.3 млн. лв., или с 8.11%, при нарастване от 2.21% за същия период на предходната година.

Спрямо края на 2011 г. в структурата на банкнотите в обращение по стойност са настъпили следните изменения:

- намалява делът на банкнотите от купюри 10 и 20 лева съответно с 0.35 и 0.61 пр.п.;

- нараства делът на банкнотите от купюри 100, 50, 5 и 2 лева съответно с 0.84, 0.06, 0.03 и 0.03 пр.п.

Номиналната стойност на банкнотите от 50 лева в обращение в края на март 2012 г. е в размер на 2817.5 млн. лв., което им отрежда най-големия дял (34.84%) в общата стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял е стойността на банкнотите от 2 лева – 0.86% (като изключим дела на банкнотите от 1 лев).

В структурата по брой на банкнотите в обращение през отчетния период настъпилите промени спрямо края на 2011 г. са идентични с тези по отношение на тяхната стойност и те са, както следва:

- намалява делът на броя на банкнотите от купюри 10 и 20 лева съответно с 0.74 и 0.52 пр.п.;

- нараства делът на броя на банкнотите от купюри 10, 50, 5 и 2 лева съответно с 0.30, 0.20, 0.22 и 0.45 пр.п.

С най-голям дял в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2012 г. е купюрата от 20 лева (32.35%), като в края на март 2012 г. в обращение са 96.8 млн. бр. банкноти от тази купюра.

За едногодишен период нарастване на дела на банкнотите в обращение по брой е отчетено при купюрите от 100, 50 и 20 лева съответно с 0.61, 0.65 и 0.06 пр.п. В края на март 2012 г. броят на банкнотите от тези купюри в обращение им отрежда дялове, както следва: купюра 100 лева (8.46%), купюра 50 лева (18.83%) и купюра 20 лева (32.35%).

За същия период намаление на дела на банкнотите в обращение по брой е отчетено при купюрите от 10, 5 и 2 лева съответно с 0.83, 0.40 и 0.03 пр.п. Дяловете на тези купюри в обращение в края на март 2012 г. са съответно, за купюра 10 лева – 21.21%, за купюра 5 лева – 6.24% и за купюра 2 лева – 11.56%.

Moнетите

Броят на разменните монети в обращение към края на март 2012 г. се е увеличил в сравнение с края на 2011 г. с 14.4 млн., или с 1.05%, и достигна 1384.0 млн. бр., а стойността им за същия период е нараснала с 0.03 млн. лв., или 0.02%. За едногодишен период прирастът им по брой е 113.3 млн. броя (8.92%), а по стойност – 11.6 млн. лв. (7.15%).

В края на март 2012 г. делът на монетите от 1 и 2 стотинки в общия брой монети в обращение е нараснал в сравнение с края на 2011 г. съответно с 0.24 и 0.25 пр.п., а за същия период при монетите от 5, 10, 20, 50 стотинки и 1 лев е отбелязано намаление на дела им. То е в рамките от 0.04 пр.п. за монетите от 1 лев до 0.15 пр.п. за монетите от 20 стотинки.

Промените в структурата на броя монети в обращение следват своите дългосрочни тенденции към намаление на дела на монетите с високи номинали и увеличение на тези с по-ниски. За едногодишен период делът на монетите от 1 и 2 стотинки по брой е нараснал съответно с 0.42 и 0.75 пр.п., а делът на монетите от 5, 10, 20, 50 стотинки и от 1 лев намалява спрямо края на март 2011 г. съответно с 0.29, 0.47, 0.25, 0.10 и 0.07 пр.п.

Към 31 март 2012 г. с най-голям дял в общия брой монети в обращение е разменната монета от 1 стотинка (30.12%), а с най-малък дял – разменната монета от 50 стотинки (4.84%).

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg