Запознайте се с целите на ЦД до 2014 година

1356
Запознайте се с целите на ЦД до 2014 година

След интеграцията в европейските пазари и осъществяване на връзки с други институции, от Централния депозитар са набелязали в своята Стратегия за развитие през периода 2009-2014 г. още пет стратегически цели - актуализация и преработване на програмното осигуряване, разширяване на обхвата на предлаганите от ЦД услуги, клирингова дейност, въвеждане на SWIFT и промени в Правилника на депозитара.

Ето и съдържанието на изброените цели, без съкращения:

1. Актуализация и преработване на програмното осигуряване

Актуализацията и преработването на програмното осигуряване целят задоволяване нуждите на потребителите на услуги, предлагани от ЦДАД и гарантиране на надеждност и сигурност при функционирането на системата. Постигането на максимална интеграция на информационната система на ЦДАД с входно-изходните обработки на всички участници на капиталовия пазар включва изграждането на отделни модули, които да се интегрират в обща система:

- Модул "Регистри" - съхраняващ основната информация за регистъра на финансови инструменти;

- Модул "Корпоративни действия" - обслужващ функционалностите, свързани с услугите, обхващащи корпоративни действия, предлагани от ЦДАД;

- Модул "Сетълмент" - обслужващ всички операции, свързани със сетълмента на финансови инструменти;

- Модул "Попечителски услуги" - осигуряващ комуникация и обслужване на глобалните попечители за осигуряване на техните операции на българските пазари;

- Модул "Заемане на финансови инструменти" - обслужващ операциите по заемане на финансови инструменти.

Всички промени по модулите от системата ще бъдат текущо съобразявани с произтичащите изисквания и процеси по миграция към проекта на Европейската Централна Банка (ЕЦБ) Тarget2-Securities (T2S).

2. Разширяване на обхвата на предлаганите от ЦДАД услуги

Разширяването на обхвата на услугите и актуализацията на програмното осигуряване са непосредствено свързани цели. Изграждането на отделните модули следва да бъде организирано, така че те да включват и новите, необходими за пазара услуги.

Услугите, които ще бъдат въведени с разработването на системата са следните:

- заемане на финансови инструменти - към момента предлаганата услуга е доста консервативна, което е следствие от изискванията на Наредба № 16 на КФН за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (Наредба № 16). Тази услуга може да бъде развита и автоматизирана, така че да бъдат стимулирани късите продажби и маржин покупките, при предстоящо стабилизиране на пазара;

- изграждане на услуга за замени на финансови инструменти. Такава функционалност в системата е съществувала и нейното възстановяване ще бъде от интерес на всички участници на пазара;

- създаването на условия за емитирането на деривати, което ще увеличи възможностите за търговия и интереса към финансовите инструменти, които са базов актив за дериватите;

- разработване на услуги по изготвяне и разпространение на статистическа информация и анализи.

3. Клирингова дейност

Предвид интереса към разширяване на дейността на депозитара и в областта на клиринговите услуги, ЦДАД предвижда разработване на разширение на настоящата система, така че тя да включва и възможности за извършване на клирингови услуги.

Разработването на такава система включва промяна в съпътстващите документи, уреждащи начина на работа на институцията, както и изграждането на специален модул към системата.

Това ще улесни функционирането и ликвидността на пазара и евентуалното му интегриране в международна система за извършване на тези услуги.

Въвеждането на клирингова дейност следва да бъде съобразено със засилването на надзора на ниво Европейския съюз (ЕС). Клиринговата дейност е обусловена от нуждата от допълнителни услуги за участниците на пазара и е близка до дейността на ЦДАД.

Това дава основание за разработване и въвеждане на система чрез мрежа от банки за клиринг на задължения, както на парични средства, така и на финансови инструменти. В тази насока е и разработването на модул за автоматично заемане на финансови инструменти в случаите на сделки „на къси позиции" и при сделки „на маржин".

В допълнение на изброеното по-горе, ЦДАД ще следва да осигури връзка, както към външни клирингови институции, така и към вътрешни за страната финансови субекти - банки, ИП и др., а също и вътрешна стандартизация на интерфейсите между основните системи. Ще е необходимо и изпълнение на изисквания за стандартизация на процедури по обработка, кодиране и интерфейси на глобалните попечители.

4. Въвеждане на SWIFT. Разширяване на обхвата на предлаганите от ЦДАД услуги

SWIFT е стандарт, признат от всички финансови институции, банки и участници на финансовите пазари като сигурна и надеждна система за пренос на финансова информация, и съобщения за финансови трансфери. С използването на SWIFT, ЦДАД ще бъде разпознат като пълноправен участник на финансовите пазари, ще се повиши съвместимостта с другите участници на международния капиталов пазар и надеждността, и сигурността на системата като цяло.

Предлагаме ЦДАД да започне използването на SWIFT в работата си, с цел изграждане и обслужване на връзки с чуждестранни депозитарни институции (трансгарнични връзки).

В момента участниците на национално ниво не са в състояние да поемат разходите за работа в SWIFT среда, така че ЦДАД ще продължи да работи на вътрешния пазар с актуално действащата система.

6. Промени в Правилника на ЦДАД

Въвеждането на нови услуги, осъвременяването на програмното осигуряване и изграждането на международни връзки налагат нуждата от актуализиране на Правилника на ЦДАД, което е завършваща и неотменима част от процеса по постигане на поставените цели. Дейностите за постигането на целите на техническо ниво трябва да се осъществят паралелно с изменението на Правилника на ЦДАД.

От друга страна измененията в Правилника на ЦДАД следва да бъдат съобразени и с развитието на националното законодателство.

Очаквайте: Предложенията на Централен депозитар за „преодоляване на съществуващите ограничения.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg