Отчитайки факторите формиращи равнището на цената на природния газ, Булгаргаз ЕАД осведомява своите клиенти, че прогнозната цена на природния газ за ІV-то трим. на 2009 г., следва да бъде 380.84 лв./хм3 без ДДС, съобщиха за Profit.bg от държавната компания.

Увеличението от 15.81 лв./хм3 (4.33%) е в резултат главно на по-високите през последните месеци цени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари. Тази прогноза е с около 44.00 лв./хм3 по-ниска от направената през март 2009 г. и предоставена в ДКЕВР за подготовка на новия регулаторен период за енергийните дружества ползващи природен газ.

Окончателното предложение на Булгаргаз ЕАД за цената на природния газ за ІV-то тримесечие на 2009 г. ще бъде оповестено непосредствено преди внасяне на предложението в ДКЕВР - 10 септември 2009 г., като бъдат отчетени настъпилите към този момент промени в ценообразуващите фактори.