Основните предпочитания на купувачите за първите три месеца на годината биха могли да се систематизират по следния начин.

На първо място клиентите търсят основно завършени жилища ( с Акт 16 или поне Акт 15). Интересна тенденция се затвърди в по-големите градове. През периода почти няма търсене на жилища в ранен стадий на строеж, тъй като тези имоти се очертаха като високорискови.

Като основни причини за липса на интерес се сочат: липсата на кредитиране, риск от забава или незавършеност на сградата, риск от фалит на строителя, несигурност за изгодността на сделката в бъдещ план, лошо структурно разпределение на жилищната площ и др., според „Форос".

Така в основно условие за покупка се очерта степента на завършеност. Поради тази причина, а и по-ниската цена, се забелязва повишен интерес към панелните и монолитните жилища, строени преди повече от 20 години.

Ценовите нива, на които се предлагаха малките жилища тип боксониера и гарсониера не надхвърлиха 850 евро/кв.м при панелните и 1000 евро/кв.м за монолитните сгради, при реализиране на сделки на нива от 920 евро/кв.м (за София), а при по-големите жилища достигнатите ценови нива на реализация бяха с 5 до 8 % по-ниски.

Клиентите търсят основно „ново строителство" в райони с добра локация, инфраструктура и разпределение, като тази група продължава да е с висок относителен дял - над 70%.

В началото на годината цените на новото строителство запазиха нивата си от последното тримесечие на 2009.

Най-бърза реализация към настоящият момент имат сградите с Акт 15 и Акт 16 с добра цена, като сроковете за реализация са в рамките на 2 до 3 месеца.

При ценови нива в диапазона над 1500 до 1800 евро/кв.м, масата от потенциални купувачи намалява и процесът на реализация на обектите се разтяга във времето, като междувременно обема на т.н. „ново" строителство в по-големите градове (София, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора) нараства. Към края на годината, цените на новото строителство намаляха с 15 до 30%, но това ефективно не увеличи интересът към този сегмент на пазара.

Най-много се търсят 2-стайни жилища с квадратура между 60-70 кв.м, ново или старо жилище, на цена между 50 - 60 хил. евро.

Новите обичайно се предпочитат заради по-дългия период на експлоатация, а старите заради доброто съотношение реално използвана площ - цена.

Забелязва се и увеличен интерес на търсене на жилища с по-голяма квадратура (с две спални, над 85 кв.м), намиращи се в кварталите на по-големите градове.

Клиенти търсещи жилищни имоти предимно за жилищни нужди. В началото на годината на пазара се появиха доста нови оферти за жилища в добре поддържани и отлично ситуирани сгради, претърпели в повечето случаи основни ремонти работи, а някои от предложенията бяха с включено в цената пълно обзавеждане.

Ценовите нива при този тип жилища, независимо от площта им в София започваха от 950 евро/кв.м и стигаха до 850 евро/кв.м, като сделки се сключваха в границите 750 -850 евро/кв.м. Много голям остана процентът на клиентите, търсещи жилища с инвестиционна цел. Съотношението добра цена - квадратура бе основният мотив за покупката на инвестиционен имот.

По отношение на закупуване на имот с жилищен кредит в края на 2009 година се забеляза раздвижване на пазара на недвижими имоти, което се затвърди като тенденция през първото тримесечие на 2010 година, подкрепено от особено атрактивните цени на жилищата.

Това, от своя страна, доведе и до активизиране на банките, които постепенно възобновиха офертите си за ипотечно кредитиране. Това даде възможност на гражданите с относително стабилни доходи да се възползват от изгодните цени за покупка на жилище. Сега е моментът младите семейства да помислят за първи дом.

Друг важен фактор при вземането на решение за покупката е инфраструктурата. Липсата на добра инфраструктура в даден район - локални артерии, в близост до автобусни спирки, спирки на метрото прави някои от проектите непредпочитани. Все по-малко купувачи са склони да закупят имот в такива райони, което ще принуди предприемачите и строителните фирми да направят допълнителни инвестиции за решаването на проблема.

Станете наш почитател във Facebook