Ако търсите работа и то от дълго време, може би правите определени грешки, които ви пречат да сте избрания. Ето и някои често срещани такива:

1. Имате необосновано високи очаквания.

Всеки търси работата, която най-добре съответства на неговата квалификация и желания. В условията на труден пазар обаче, възможностите трябва да се съобразяват с желанията.

Бъдете сигурен, че сте проучили пазара правилно и нямате твърде големи очаквания, както по отношение на същността, така и към заплащането на работата. За да ви наемат, трябва да сте конкурентен не само със своите умения, но и очаквания.

2. Разчитате твърде много на определени канали за търсене на работа.

Не ограничавайте каналите, по които си търсете работа, само до обяви в интернет, или вестници. Ползвайте активно и социалните мрежи, като особено наблегнете и на личните си контакти. Комбинирайте всички методи.

3. Използвате думата местоимението „Аз" твърде често в своето резюме.

Най-добрият начин да впечатлите със своето мотивационно писмо е да акцентирате на „Вас", отколкото на себе си. Покажете, че сте си направили труда да проучите компанията. Мотивационното писмо не бива да е шаблонно, което да пращате на всичко компании, а отделно към всяка.

4. Не демонстрирате дългосрочен потенциал.

Да споменавате, че имате нужда от работа сега и в този момент, като правите компромис, не е най-разумното решение. Трябва да показвате готовност да се обвържете с компанията и да можете да отговорите къде се виждате в нея след пет години.

5. Не си правите изводи за допуснатите грешки.

След всяко интервю за работа е добре да отделяте определено време за анализ на грешките (ако има такива), които сте допуснали, както и да се стремите да не ги повтаряте на следващото. Опитът да разберете защо са ви казали „Не" е безценен за бъдещите ви успехи.

6. Твърде стандартни отговори.

Гледайте да сте естествен и да не ползвате заучени отговори на типичните за интервютата въпроси. Те най-вероятно са били чувани милион пъти и няма да впечатлите никого.

7. Ограничавате търсенето на работа, докато чакате отговора.

Ако сте кандидатствали за определена работа, може да минат няколко седмици, докато се свържат с вас да ви отговорят. Повечето компании не си правят труда да известят отпадналите кандидати. През това време не спирайте с търсенето, за да не изтървете подходящи възможности, в очакване на неизвестното.