„Утре ще стане по-зле на пазара на имоти у нас, но вдругиден да се надяваме, че ситуацията ще е по-добре", коментира Страхил Иванов, управител на една от водещите агенции за недвижими имоти - Явлена, на проведена пресконференция на тема „Пазарът на имоти в Интернет". Събитието бе организирано от imoti.net с медийното партньорство на Profit.bg.

Кризата, която наблюдаваме в сектора на недвижимите имоти, няма аналог след 97-ма година, според Иванов.

Към настоящия момент цените на имотите са на нива от 2006-2007 година, като пари на пазара няма и не бива да се заблуждаваме, допълни управителят на Явлена.

Разбира се, кризата има и положителни ефекти. Тя отстранява лошите играчи и повишава предлагането на качеството. Много хора, които се занимаваха с предприемачество, което не им е основна дейност, отпадат от пазара.

Намалява и броят на агенциите, както и на брокерите, предлагащи некачествени услуги, или тези, които искат просто да изкарват пари с измами.

В момента на пазара има предлагане на жилища и магазини при цени, които никой от пазара на имоти не е виждал до момента, а най-вероятно няма и да види в следващите години, според Иванов.

Търсенето е ограничено, а тенденциите са на понижение на цените на жилищата. Разбира се, ситуацията не е еднаква във всички градове, като има и изключения.

Едно от тях е Варна, където през последните месеци се наблюдава изключително активизиране на пазара на имоти и значително стабилизиране и дори ръст в цените.

Секторът на недвижимите имоти доказа, че е основен двигател на икономиката, а по него може да се съди до голяма степен и за бъдещото развитие на икономиката.

В момента има изключително добри възможности за спекулативни сделки. Това се предопределя от наличието на допълнително предлагане от страна на хора, които не могат да посрещат своите задължения.

Думата „спекула", обаче, не бива да се приема негативно. Тя до голяма степен е нужна на пазара.

Този процес освобождава хората изпаднали в положение да не могат да плащат задълженията си по притежаваните жилища и дава възможност за реализиране на доходност. В този процес няма нищо лошо, ако се прави достатъчно прозрачно, според Иванов.

„Надявам се, че пазарът ще започне да излиза от кризата до края на тази година", допълни Иванов. Дали това ще се случи обаче предстои да видим и този процес ще зависи от възстановяване на европейските и световната икономика.