Изненадани сме, че в медиите се коментира доклад от одита на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, който все още не е официален и който не сме получили. След като го получим по надлежния ред и се запознаем с констатациите в него, ще направим своя официален коментар, който ще предоставим на оторизираните институции и обществеността. Това съобщиха от електроразпределителното дружество ЧЕЗ във връзка с цитирано от медиите изказване на председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев.

Счетоводната политика на компаниите от групата на ЧЕЗ в България е в съответствие с международните счетоводни стандарти и счетоводни практики, допълват от компанията.

„Финансовите отчети на компаниите ни са одитирани от нашия официален одитор Ernst & Young и няма никакви причини да се съмняваме в техния професионализъм и безпристрастност по отношение на начина и формата на финансова отчетност и дисциплина", пише в съобщението на ЧЕЗ.

„Що се отнася до разходите за консултантски и други външни услуги или за изнасяне на услуги (аутсорсинг), то всички те са направени единствено с цел постигане на максимална оптимизация на процесите, спазване на изискванията за ънбъндлинг и в края на краищата с цел подобряване на услугите за нашите клиенти.

В дейност като нашата винаги става дума за обслужване на клиентите, независимо дали говорим за преки разходи, оперативни разходи или инвестиции.

Нашите лицензионни дружества изпълняват всички изисквания на отчетност по отношение на своите разходи пред ДКЕВР и всички останали компетентни органи. Дейността на компаниите ни е прозрачна и в съответствие с изискванията на законодателството", заявяват от компанията.